Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong học và làm theo Bác

  

06:51 27/10/2021

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị, việc học và làm theo Bác phải gắn với việc làm cụ thể, bám sát thực tiễn và đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.


Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn tỉnh.

Sáng nay (27/10), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ cấp tỉnh đến cơ sở với 466 điểm cầu và hơn 27.800 đại biểu tham dự.

Tạo động lực mới để hiện thực hóa mục tiêu phát triển của Đại hội XIII


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng...


...Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong - giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.


PGS.TS Bùi Đình Phong truyền đạt chuyên đề.

Chuyên đề chính là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước, đáp ứng nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bằng vốn kiến thức phong phú với những liên hệ đa chiều, PGS.TS Bùi Đình Phong đã phân tích, cung cấp những nội dung cơ bản; ý nghĩa lý luận, thực tiễn và một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


466 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở dự hội nghị.

PGS.TS Bùi Đình Phong nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.


Điểm cầu tại xã Hương Long, huyện Hương Khê.

Cũng tại hội nghị, đại biểu được cung cấp thông tin về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Theo đó, đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Bởi, CNXH vẫn là tương lai của xã hội loài người; là ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là lực lượng duy nhất lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Cụ thể hóa các nội dung phù hợp với từng cơ quan, đơn vị

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy bám sát các kết luận, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh nhằm tiếp tục chỉ đạo tổ chức hoàn thành kế hoạch học tập, nghiên cứu triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa đảm bảo thiết thực, hiệu quả.


Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác. Qua đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân để theo dõi và làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

“Lấy kết quả công việc, đời sống Nhân dân, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, chất lượng của cán bộ, đảng viên” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu, các cấp ủy, ngành quán triệt, cụ thể hóa 3 nội dung đột phá trong học và làm theo Bác phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Cụ thể: tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII); nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Cấp ủy các cấp chủ động chỉ đạo việc tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị, nhất là trên không gian mạng.


Cán bộ, đảng viên Báo Hà Tĩnh tiếp thu chuyên đề qua hình thức trực tuyến

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất; tăng cường đối thoại với Nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân...

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành trong năm 2021, triển khai chương trình hành động bám sát thực tiễn.

Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Rà soát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; chuẩn bị tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Tăng cường nhiệm vụ thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ xuân; kiểm soát, kiềm chế dịch bệnh trên vật nuôi.

Lãnh đạo các cấp, các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện cho nhà đầu tư có tiềm năng triển khai các công trình, dự án trên địa bàn. Tập trung cao cho công tác an sinh xã hội, chỉ đạo hoàn thành các nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở cho Nhân dân theo kế hoạch đề ra...

Chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp HĐND cuối năm. Tập trung xử lý các tồn đọng, các khiếu nại, tố cáo. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi kích động Nhân dân, gây mất ổn định tình hình. Chủ động các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó với thiên tai…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan truyền thông tiếp tục tăng cường dung lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản của chỉ thị, kết luận; nhất là các nội dung về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với đông đảo tầng lớp Nhân dân.

Theo BHT 


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện