Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Động viên các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  

07:12 09/03/2022

- Các địa phương, đơn vị động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi bảo đảm chất lượng, sáng tạo và hiệu quả.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có công văn đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền và tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG, ngày 25/2/2022 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 (gọi tắt là cuộc thi); nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan.

Theo đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, ý nghĩa, mục đích cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị, diễn đàn sinh hoạt, các website, trang thông tin điện tử, fanpage, mạng xã hội của các địa phương, đơn vị… Đồng thời, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi bảo đảm chất lượng, sáng tạo và hiệu quả.

Định hướng chủ đề bài viết tham gia Cuộc thi

Nhóm 1. Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênìn, tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhóm 2. Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay và sự nghiệp đổi mới, góp phần bảo vệ, lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Trung ương khóa XIII, tác phẩm “Một sổ vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhóm 3. Thực tiễn và kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ kế hoạch, thể lệ, định hướng chủ đề cuộc thi tham mưu thường trực cấp ủy phát động rộng rãi và động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên có bài viết dự thi. Chịu trách nhiệm làm đầu mối thu nhận, thẩm định, đánh giá và lựa chọn các bài viết có chất lượng tham gia dự thi. Yêu cầu mỗi đơn vị, địa phương lựa chọn ít nhất 5 bài viết gửi tham gia cuộc thi.

Trường Chính trị Trần Phú tổ chức phát động sâu rộng; động viên, khuyến khích cán bộ, giảng viên, học viên tích cực tham gia cuộc thi; lựa chọn ít nhất 5 bài viết chất lượng để dự thi.

Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi, động viên đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, hội viên có nhiều bài viết tham gia.

Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh đăng tải kế hoạch, thể lệ cuộc thi và phụ lục định hướng chủ đề cuộc thi trên các chuyên trang, chuyên mục phù hợp để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm và tích cực hưởng ứng, tham gia; mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất 3 bài viết chất lượng tham gia.

Các bài viết và hồ sơ tham dự Cuộc thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh (qua Phòng Tuyên truyền, Báo chí và Xuất bản), địa chỉ: số 02, Nguyễn Thiếp, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời gửi file mềm vào địa chỉ Email: phongtuyentruyen.tuht@gmail.com để tổng hợp, thẩm định trước khi gửi Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương. Thời hạn nhận tác phẩm và hồ sơ tham dự cuộc thi chậm nhất vào ngày 5/7/2022 (tính theo dấu bưu điện).

(Mọi thông tin liên hệ qua đồng chí Nguyễn Thái Hà - Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí và Xuất bản, SĐT 0945.245.077).

 Theo BHT 


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện