Hà Tĩnh mở đường lớn cho mục tiêu phát triển bền vững   |    15 dự án được Hà Tĩnh trao quyết định chủ trương đầu tư   |    Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp   |    Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh   |   

Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính của quý 1 trên cổng dịch vụ công trực tuyến

  

16:37 25/03/2023

Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính báo cáo kết quả giải quyết TTHC trên cổng DVC của tỉnh cổng cụ thể như sau:

- Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC trên cổng DVC của tỉnh (số liệu thống kê từ ngày 01/01/2023 đến ngày 23/3/2023): Tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận ở 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (được cập nhật lên cổng DVC) là 113.286 hồ sơ, trong đó: cấp tỉnh tiếp nhận 43.725 hồ sơ; UBND cấp huyện tiếp nhận 12.282 hồ sơ; UBND cấp xã tiếp nhận 57.279 hồ sơ.

Trong đó: Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4) là 44.547/94.217 hồ sơ đạt tỷ lệ 47,28%. (trong đó: cấp tỉnh 8.939/30.171 hồ sơ, đạt tỷ lệ 29,63%; cấp huyện 7.998/9.484 hồ sơ, đạt 84,33%; cấp xã 27.610/54.562 hồ sơ, đạt 50,6%, trong đó: Hồ sơ thực hiện theo Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 28980/48309 hồ sơ đạt tỷ lệ 59,99%. (trong đó: cấp tỉnh 7233/19950 hồ sơ, đạt tỷ lệ 36,26%; cấp huyện 3130/3680 hồ sơ, đạt 85,05%; cấp xã 18617/24679 hồ sơ, đạt 75,44%.

Kết quả số hoá hồ sơ thủ tục hành chính của 3 cấp chính quyền là 44269 hồ sơ, trong đó, cấp tỉnh đã thực hiện được 9067 hồ sơ, cấp huyện đã thực hiện được 6419 hồ sơ, cấp xã đã thực hiện được 28783 hồ sơ.

Toàn tỉnh có 20 đơn vị đã thực hiện thanh toán trực tuyến 869 giao dịch thành công, với số tiền là 336.723.345 đồng.

Xem chi tiết nội dung "SỐ LIỆU GIẢI QUYẾT TTHC QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH HÀ TĨNH" tại đường link dưới đây.

 BBT 

 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.486
Tổng số truy cập:   32.909.614

Sự kiện