Hà Tĩnh mở đường lớn cho mục tiêu phát triển bền vững   |    15 dự án được Hà Tĩnh trao quyết định chủ trương đầu tư   |    Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp   |    Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh   |   

Nhiệm vụ và giải pháp thủ tục hành chính trong tháng 04/2023 của Trung tâm phục vụ Hành chính công

  

16:53 25/03/2023

- Tiếp tục quán triệt (Văn bản số 1567/CV-TU ngày 17/02/2023 của Tỉnh uỷ về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính) và thực hiện duy trì tốt hoạt động của Trung tâm, phục vụ tốt nhất người dân, tổ chức đến nộp hồ sơ, nhận kết quả tại Trung tâm.

- Tiếp tục thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, đồng thời thống kê, tổng hợp kết quả hàng tháng.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 2088/QĐ- UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo đối với các hồ sơ liên quan đến “đường cao tốc”, yêu cầu bộ phận một cửa khẩn trương trình, nhận kết quả (theo chế độ hoả tốc) để đảm bảo tiến độ thi công.

- Tập trung đôn đốc các sở, ngành, đơn vị giải quyết kịp thời các hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường theo dõi, quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức, nhân viên Bưu điện làm việc tại Trung tâm chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, nhiệm vụ chuyên môn, các quy định như văn hóa công sở, những việc công chức, viên chức không được làm...

- Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cá nhân, tổ chức, đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến.

- Phối hợp các sở, ban, ngành thường xuyên cập nhật, công bố danh mục, quy trình nội bộ giải quyết TTHC, đăng tải trên Website của Trung tâm và quảng bá trên ứng dụng zalo.

- Phối hợp với đơn vị liên quan hoàn thiện chức năng thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và đôn đốc các đơn vị thực hiện.

- Hoàn thiện trình tự các bước theo quy định để nâng cấp hệ thống máy cấp số thứ tự tự động từ xa và một số thiết bị khác tại Trung tâm.

- Tổ chức, thực hiện kế hoạch tập huấn công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với Bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch tháng 4/2023 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh giao.

BBT 


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.583
Tổng số truy cập:   32.909.711

Sự kiện