Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua “đường dây nóng”

  

09:23 18/12/2023

Ngày 18/12/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh có công văn số 7196/UBND-TH3 tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua “đường dây nóng” theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4124/UBND-NC1.

Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn đã tiếp nhận và chủ động xử lý các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính qua các số điện thoại “đường dây nóng” theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4124/UBND-NC1 ngày 07/8/2023. Tuy vậy, gần đây, có tình trạng một số sở, ngành, địa phương chưa quan tâm giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao dẫn đến tình trạng người dân, doanh nghiệp thường xuyên phản ánh đến các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh các nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền xử lý của các sở, ngành, địa phương; làm ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả xử lý, giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc cung cấp số điện thoại “đường dây nóng” theo đúng chỉ đạo tại Văn bản số 4124/UBND- NC1 ngày 07/8/2023; nghiêm túc tiếp nhận đầy đủ thông tin qua “đường dây nóng” và chỉ đạo xử lý dứt điểm, kịp thời, đúng quy định các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị, địa phương.

Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trường hợp không kịp thời tiếp nhận và giải quyết/chỉ đạo giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua “đường dây nóng” theo đúng trách nhiệm, thẩm quyền; dẫn đến tình trạng người dân, doanh nghiệp phải phản ánh, kiến nghị vượt cấp.

Các sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua “đường dây nóng” vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của đơn vị, địa phương; gửi Sở Nội vụ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 hàng tháng.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị, địa phương; tổng hợp kết quả thực hiện vào báo cáo công tác cải cách hành chính, báo cáo UBND tỉnh định kỳ theo quy định./.

BBTThêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện