Thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh lên tầm cao mới   |    Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |   

Hà Tĩnh bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018

  

02:54 12/09/2018

Sáng 12/9, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Tĩnh họp xét, bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018.

Hà Tĩnh bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018

7 xã được đưa vào danh sánh bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM đợt 1/2018: Cẩm Minh, Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên); Phú Gia (huyện Hương Khê); Đức Liên, Đức Lạc, Đức Nhân (huyện Đức Thọ); Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh).

Qua báo cáo kết quả rà soát, thẩm định của đoàn liên ngành, các thành viên Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Hà Tĩnh đã bổ sung, phân tích thêm một số kết quả đạt được của các địa phương; đồng thời, nhất trí 100% bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018.

Kết quả bỏ phiếu, 100% số phiếu của các thành viên trong Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Hà Tĩnh đề nghị công nhận 7/7 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM.

Hà Tĩnh bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018Các thành viên Hội đồng tiến hành bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2018.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 1667/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc tổ chức thẩm định mức độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, từ ngày 21/6 - 26/6/2018, Đoàn Liên ngành tỉnh đã tổ chức thẩm định thực tế tại 7 xã do các huyện, thành phố đề xuất xét công nhận đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2018.

Đây là 7 trong 9 xã cuối năm 2017 các huyện, thành phố đã đề xuất xét công nhận nhưng Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 của tỉnh chưa đưa ra xem xét để các xã tiếp tục hoàn thiện hơn các tiêu chí, đảm bảo bền vững.

Riêng 2 xã Đức Đồng và Đức An, trong đợt này, Đoàn liên ngành tỉnh chưa tiến hành thẩm định vì tiêu chí giao thông có đoạn đường huyện lộ qua xã chưa đạt chuẩn.

Theo kết quả rà soát, thẩm định, 7 xã được thẩm định đã có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, biết khơi dậy tinh thần người dân, người dân vào cuộc khí thế cao hơn, chủ động, tự giác hơn. Các nội dung, tiêu chí tại thời điểm cuối năm 2017 Đoàn liên ngành đánh giá chưa đạt và cần bổ cứu thì đến nay đều đã được hoàn thiện, một số tiêu chí được nâng cấp mức độ đạt chuẩn, đảm bảo tính bền vững cao hơn.

Cụ thể, tất cả các xã đều đã đạt chuẩn 20/20 tiêu chí; các xã không có nợ đọng, nợ trái quy định và đã cân đối được nguồn vốn thanh toán đảm bảo khả thi; tỷ lệ hài lòng của người dân cao (đạt từ 94,2% đến 100%).

TheoBaohatinh.vn

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện