Thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh lên tầm cao mới   |    Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |   

Giám sát chương trình xây dựng NTM tại một số sở ngành, địa phương

  

00:31 19/09/2018

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải vừa chủ trì làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Tĩnh về thực hiện giám sát chuyên đề Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2018.

Giám sát chương trình xây dựng NTM tại một số sở ngành, địa phương
Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải chủ trì buổi làm việc

Đặt vấn đề tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y nêu rõ: Đợt giám sát lần này nhằm đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập trong việc tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2018; đánh giá vai trò, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của các sở ngành, địa phương. Qua đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định chính sách, pháp luật nhằm xây dựng NTM hiệu quả, bền vững.

Giám sát chương trình xây dựng NTM tại một số sở ngành, địa phương
Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh báo cáo tại buổi làm việc

Thời gian qua, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ chính và được Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh đánh giá cao, đóng góp hiệu quả, tích cực vào kết quả xây dựng NTM của toàn tỉnh.

Trong 8 năm, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo NTM tỉnh, UBND tỉnh hơn 544 văn bản và trực tiếp ban hành hơn 3.483 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xây dựng NTM.

Giám sát chương trình xây dựng NTM tại một số sở ngành, địa phương
Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Đồng tình cao về việc thực hiện giám sát chương trình xây dựng NTM, đặc biệt là tập trung các vấn đề cần quan tâm như: Tiêu thụ nông sản, tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp...

Đến nay, Hà Tĩnh có 120 xã đạt chuẩn NTM (trong đó có 7 xã mới được bỏ phiếu công nhận trong tháng 9/2018), chiếm trên 52% số xã toàn tỉnh; bình quân đạt 15,7 tiêu chí/xã, tăng bình quân 1,7 tiêu chí/xã/năm; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Giám sát chương trình xây dựng NTM tại một số sở ngành, địa phương
Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Trọng Nhiệu: Cần phân tích, đánh giá sâu hơn về phương thức lãnh đạo chỉ đạo, bài học kinh nghiệm, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số số bất cập, khó khăn như: Việc thực hiện thủ tục đầu tư các công trình theo Luật Đầu tư công còn gặp khó khăn; các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp được ban hành khá đầy đủ nhưng việc hấp thu còn hạn chế; ngân sách tỉnh trực tiếp hỗ trợ xây dựng NTM còn ít so với nhu cầu...

Tại buổi làm việc, đại biểu đề nghị báo cáo cần phân tích, đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bài học kinh nghiệm, tác động chính sách huy động nguồn lực; vấn đề sản xuất, tiêu thụ nông sản, thu nhập... từ đó có những kiến nghị, đề xuất những giải pháp phù hợp, sát đúng với tình hình thực tiễn.

Giám sát chương trình xây dựng NTM tại một số sở ngành, địa phương
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y kết luận buổi làm việc

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cho rằng, báo cáo cần phân tích, đánh giá rõ kết quả đạt được, những tồn tại, trong triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM; đề nghị Văn phòng NTM tỉnh sớm hoàn thiện các cơ chế, chính sách để Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả, bền vững trong thời gian tới.

Dự kiến chương trình giám sát sẽ được triển khai trong tháng 9/2018 tại một số sở ngành, địa phương.

TheoBaohatinh.vnThêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện