Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |   

Thạch Hà đầu tư gần 441 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

  

01:22 15/10/2018

Từ đầu năm đến nay, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã đầu tư 440.906 triệu đồng để thực hiện các nội dung, phần việc trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM...

Thạch Hà đầu tư gần 441 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Ngoài đóng góp tiền, người dân Thạch Lạc tham gia ngày công lao động để chuẩn hóa các tuyến đường liên thôn, nội thôn theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

Theo thống kê, trong tổng số 440.906 triệu đồng mà Thạch Hà đầu tư để xây dựng NTM có 51.155 triệu đồng ngân sách cấp trên, 57.360 triệu đồng ngân sách huyện, 90.403 triệu đồng ngân sách xã, 71.576 triệu đồng từ lồng ghép các chương trình dự án, 55.400 triệu đồng vốn tín dụng, 3.350 triệu đồng vốn doanh nghiệp, 6.014 triệu đồng từ các nguồn khác và nhân dân đóng góp được 105.648 triệu đồng...

Thạch Hà đầu tư gần 441 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Ngoài các nguồn hỗ trợ, người dân thôn Hà Thanh (xã Tượng Sơn) đã hiến nhiều tài sản, tham gia hàng ngàn ngày công, đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng làng quê thành nơi đáng sống...

Riêng 105.648 triệu đồng huy động nhân dân đóng góp thì có 356.297 ngày công, gần 15 ngàn m2 đất và các loại tài sản khác với giá trị ước tính trên 53.444 triệu đồng, còn lại bằng tiền mặt. Số ngày công mà cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia được tập trung làm đường giao thông, đường nội đồng, kênh mương, làm khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu...

Thạch Hà đầu tư gần 441 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Đoàn viên thanh niên Thạch Hà tham gia phong trào "Ngày thứ 7 về cơ sở xây dựng NTM" để giúp làm đường bê tông, chỉnh trang xóm làng, vườn hộ (ảnh giúp làm đường GTNT ở xã Thạch Xuân)

Với nguồn lực được huy động từ đầu năm đến nay đã góp phần giúp Thạch Hà đến nay có được 479 tiêu chí đạt chuẩn, trong đó: 14 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt 14-18 tiêu chí...

Theo Baohatinh.vn

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện