Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 là động lực lớn để Hà Tĩnh khơi dậy ý chí, sức mạnh của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân

  

00:12 01/06/2021

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu chỉ đạo về những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Báo Hà Tĩnh lược đăng bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ban hành ngày 30/10/2016 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỉnh Hà Tĩnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận.


Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân Vũ Quang đã chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực để tập trung xây dựng và đạt nhiều kết quả nổi bật. Ngày 29/3, huyện Vũ Quang chính thức được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Các địa phương, đơn vị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 với nhiều cách làm sáng tạo; phát huy được tính tự giác của cán bộ, đảng viên, nêu gương của người đứng đầu. Từ đó đã tạo ra kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo QPAN, xây dựng hệ thống chính trị...

Đặc biệt, với thành công của đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã minh chứng cho những kết quả của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh.


Các địa phương trong tỉnh có nhiều hình thức tuyên truyền trực quan tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của tỉnh Hà Tĩnh còn một số hạn chế:

Một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ việc nghiên cứu, học tập và thực hiện nghị quyết, chỉ thị. Việc giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng ở một số địa phương, đơn vị chưa tốt. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình hiệu quả chưa cao. Vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên, người đứng đầu thiếu gương mẫu trong hành vi, việc làm.

Một số cấp ủy chưa kịp thời nắm bắt tình hình và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; chậm xem xét, xử lý những phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở một số cấp ủy chưa nghiêm. Vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt chưa đạt yêu cầu. Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín của Đảng, Nhà nước... chưa được các cấp quan tâm đúng mức.


Sáng 31/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thời gian tới, đề nghị các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiêm túc thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng học tập, làm theo Bác bằng những việc cụ thể, diễn ra hằng ngày. Phải lấy kết quả công việc, đời sống Nhân dân, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng của hệ thống chính trị, năng lực, phẩm chất của cán bộ, đảng viên.

Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” để lựa chọn được đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân.


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao thưởng cho các đảng bộ xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2016-2021

Tập trung thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập, làm theo Bác gắn với trách nhiệm nêu gương; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” với “chống”, lấy xây làm chính.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc; kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp chính quyền vận hành. Chú trọng xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ; thẳng thắn, trung thực trong phê bình, tự phê bình. Trong sinh hoạt chi bộ, phải tạo điều kiện cho đảng viên thể hiện chính kiến, nói lên tâm tư, tình cảm, trách nhiệm của mình.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, dành thời gian tối đa để cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn. Ngắn gọn, rõ nét trong điều hành công việc, trong hội họp, thảo luận. Phải thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định, cơ chế chính sách phù hợp, sát thực tiễn. Khi phát hiện các chủ trương chưa sát đúng, các cấp, các ngành phải phản biện, tránh tình trạng thấy bất hợp lý không dám góp ý, thậm chí còn cổ vũ, a dua, làm thất thoát tài sản của Nhà nước và Nhân dân.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh trao tặng biểu trưng và hoa cho tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021. (Trong ảnh: Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Hùng Sơn đại diện Đảng bộ Báo Hà Tĩnh nhận biểu trưng tập thể điển hình) tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 diễn ra vào ngày 20/4/2021.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan dân cử phải thực sự là cánh tay nối dài của Đảng. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát đạo đức, phẩm chất cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị: Phải luôn xem việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 là nền tảng, động lực quan trọng để khơi dậy ý chí, sức mạnh của cán bộ, đảng viên. Thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025: xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo; đến năm 2025, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.


Chiều 28/5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan kiểm tra hạ tầng giao thông, TM-DV, du lịch tại Khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên).

Cán bộ, đảng viên phải luôn ý thức, so với các tỉnh, thành, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Tĩnh còn nhiều khó khăn do vị trí địa lý không thuận lợi, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Từ đó phải tăng cường phối hợp, tranh thủ sự quan tâm của Trung ương, hợp tác của các tỉnh, thành trong cả nước.

Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải thực hiện nghiêm các quy định nêu gương, với yêu cầu “người có chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương, làm gương”. Phải thường xuyên tự soi, tự sửa, thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế của tập thể, cá nhân để khắc phục. Người đứng đầu các cấp phải luôn tạo cảm hứng, niềm tin cho cấp dưới cống hiến; phải luôn nhận thức, mọi thành công của tập thể đều xuất phát từ sức mạnh, trí tuệ tập thể, cá nhân chỉ đóng góp một phần. Khi đề ra các nội dung liên quan tới cơ chế, chính sách, công tác tổ chức, cán bộ phải chú ý tổng thể, không để gây ra những hệ lụy khó giải quyết.


Sáng 26/5, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Chú trọng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát, trung thực, tạo được sự đồng thuận của số đông; phải luôn lấy lợi ích tập thể đặt lên lợi ích cá nhân. Chủ động đấu tranh, phê phán, phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, hiến pháp, pháp luật nhà nước.

Các tập thể, cá nhân được vinh danh phải tiếp tục rèn luyện, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công, không được phép tự mãn với những thành tích mình đạt được. Từ đó, nhân rộng thêm nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu khác.


Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh (Đức Thọ) được khánh thành, đưa vào sử dụng đúng dịp bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tạo sự phấn khởi, niềm tin tưởng của Nhân dân.

Đối với các tầng lớp nhân dân: Mỗi người dân Hà Tĩnh phải nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nền nếp gia phong, tình làng nghĩa xóm, giữ gìn thuần phong mỹ tục. Mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao đời sống, thu nhập cho Nhân dân.

Phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong góp ý, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị; tham gia hiến kế vào nhiệm vụ chung của tỉnh và các địa phương. Kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng đến các cấp có thẩm quyền. Chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Chiều 25/5, tại khu cách ly tập trung ký túc xá Mitraco, dưới sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, đại diện Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (TX Hồng Lĩnh) đã trao tặng Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh 1 chiếc xe y tế chuyên dụng để hỗ trợ đơn vị thực hiện các nhiệm vụ y tế, công tác phòng dịch Covid-19.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định, tiếp tục coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vì đây là yếu tố đảm bảo sự tồn vong của Đảng. Thực hiện thường xuyên, liên tục, thực chất và hiệu quả Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chính là giải pháp quan trọng để nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Theo Baohatinh.vn


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện