Chỉ thị về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019

Chỉ thị về việc tổ chức phong trào thi đua thực  hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019
 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại