Công điện của BTV Tỉnh ủy điện về tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan đến bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Công điện của BTV Tỉnh ủy điện  về tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực  hiện một số nội dung liên quan đến bệnh dịch tả lợn Châu Phi
 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại