10/2018/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác xây dựng kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa và cập  nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, hệ thống công báo điện t
 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại