Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |    Kết quả Tuần thứ Tư “Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2023"   |   

Đăng tải nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở mỏ đất san lấp Phú Lộc 2, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

  

15:16 19/09/2023

Ngày 15/09/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số Số: 3824/STNMT-MT về việc đăng tải nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi btrường năm 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải báo cáo đề xuất giấy phép môi trường “Đầu tư khai thác mỏ đất san lấp Phú Lộc 2, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh”” để các cơ quan, tổ chức, người dân được biết. (Nội dung báo cáo tải về Tại đây).

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện