Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục năm 2016

  

16:28 14/10/2016

DANH SÁCH

Các sáng kiến lĩnh vực giáo dục được UBND tỉnh công nhận năm 2016

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày      /10/2016 của UBND tỉnh)

 

1. Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Tác giả sáng kiến: Xây dựng bộ tiêu chí và đổi mới quy trình đăng ký, đánh giá, thẩm quyền công nhận các Danh hiệu gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập.

2. Ông Nguyễn Ngọc Lạc, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả sáng kiến: Phát triển Chương trình giáo dục nhà trường phổ thông là một yêu cầu cấp thiết trong quá trình "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo".

3. Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Trưởng Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả sáng kiến: Một số biện pháp khắc phục sai lầm của học sinh THPT khi giải toán Đại số.

4. Ông Nguyễn Công Hoàn, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Tác giả sáng kiến: Kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

5. Bà Cù Thị Thanh Điểm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.

Tác giả sáng kiến: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học.

6. Bà Nguyễn Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Long, huyện Thạch Hà.

Tác giả sáng kiến: Tổ chức chỉ đạo và triển khai các giải pháp phát huy công tác thư viện trong trường Tiểu học.

7. Bà Trần Thị Thạch, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.

Tác giả sáng kiến: Tổ chức tốt các hoạt động lễ hội cho trẻ trong trường Mầm non.

8. Ông Lê Phi Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Tác giả sáng kiến: Bất đẳng thức của biểu thức đối xứng đối với ba biến số phân biệt.

9. Ông Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Tác giả sáng kiến: Rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phần Di truyền học - Môn Sinh học ở trường THPT chuyên.

10. Bà Đỗ Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà.

Tác giả sáng kiến: Biện pháp nâng cao năng lực của Tổ trưởng chuyên môn ở trường THPT.

11. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quang Lộc, huyện Can Lộc.

Tác giả sáng kiến: Hình thành năng lực sáng tạo các bài toán mới cho học sinh thông qua khai thác và phát triển từ bài toán cơ bản.

12. Bà Dương Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Kim, huyện Hương Sơn.

Tác giả sáng kiến: Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học Ngữ văn ở trường THCS.

13. Bà Hà Thị Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên.

Tác giả sáng kiến: Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên lồng ghép trò chơi dân gian vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường Mầm non.

14. Bà Lê Như Ái, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Thành, huyện Nghi Xuân.

Tác giả sáng kiến: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường Mầm non.

15. Ông Trần Quốc Luật, Giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Tác giả sáng kiến: Sử dụng đánh giá trung gian để tìm giới hạn dãy số.

16. Bà Trần Quỳnh Trang, Giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Tác giả sáng kiến: Khai thác các giá trị thẩm mỹ của tác phẩm văn học từ biện pháp nghịch lý.

17. Bà Trần Thị Lam, Giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Tác giả sáng kiến: Tìm hiểu đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài qua xung đột bi kịch.

18. Bà Nguyễn Thị Lĩnh, Giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Tác giả các sáng kiến:

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh giỏi qua dạy học chuyên đề "Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975".

- Giúp học sinh làm tốt bài thi qua tìm hiểu "Chiến cuộc Đông Xuân 1953 -1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ với hiệp định Giơnevơ về Đông Dương".

19. Ông Nguyễn Quốc Lập, Giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Tác giả sáng kiến: Sử dụng kiến thức Địa lý lớp 10 vào việc hỗ trợ giảng dạy Địa lý 12.

20. Bà Trần Thị Ái Huế, Giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Tác giả sáng kiến: Xây dựng và sử dụng câu hỏi, bài tập để bồi dưỡng học sinh giỏi chương 3 phần sinh học tế bào.

21. Bà Trịnh Thị Thủy, Giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Tác giả sáng kiến: Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi.

22. Bà Nguyễn Thị Chanh, Giáo viên Trường Mầm non Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.

Tác giả sáng kiến: Âm nhạc và niềm đam mê của trẻ.

23. Bà Nguyễn Thị Hường, Giáo viên Trường THCS Lê Văn Thiêm, thành phố Hà Tĩnh.

Tác giả sáng kiến: Các dạng bài tập cơ bản của hợp chất oxit bazơ.

24. Bà Lê Thị Vân Đào, Giáo viên Trường THCS Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh.

Tác giả sáng kiến: Dạy học theo chủ đề "Quân dân miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ".

25. Bà Lê Thị Tú Ngọc, Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Hà Tĩnh.

Tác giả sáng kiến: Xây dựng hệ thống bài tập Hóa học thực nghiệm từ hình vẽ trong sách giáo khoa nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THPT.

26. Bà Kiều Thị Hồng Xoan, Giáo viên Trường THPT Hồng Lĩnh, thị xã Hồng Lĩnh.

Tác giả sáng kiến: Xây dựng hệ thống bài tập định tính và câu hỏi thực tế phần các Định luật Newton góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Vật lý lớp 10.

27. Bà Nguyễn Thị Kim Sơn, Giáo viên Trường THPT Hồng Lĩnh, thị xã Hồng Lĩnh.

Tác giả sáng kiến: Thiết kế và sử dụng các hoạt động khám phá để phát triển năng lực cho học sinh qua dạy học phần Di truyền học - Sinh học THPT.

28. Bà Lê Thị Hương, Giáo viên Trường THCS Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh.

Tác giả sáng kiến: Giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn để xử lý nước sinh hoạt của gia đình bị ô nhiễm.

29. Ông Nguyễn Huy Cường, Giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh.

Tác giả sáng kiến: Ứng dụng kết nối thông minh vào giảng dạy môn Mĩ thuật tiểu học.

30. Bà Phan Hải Yến, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn, huyện Thạch Hà.

Tác giả sáng kiến: Một số biện pháp nâng cao khả năng phát triển vận động cho trẻ 04 tuổi.

31. Bà Dương Thị Nhung, Giáo viên Trường Mầm non Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà.

Tác giả sáng kiến: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 04 tuổi.

32. Bà Trần Thị Lương, Giáo viên Trường Mầm non Thạch Hương, huyện Thạch Hà.

Tác giả sáng kiến: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen với toán cho trẻ 05 tuổi.

33. Bà Nguyễn Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Thạch Kênh, huyện Thạch Hà.

Tác giả sáng kiến: Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động làm quen với nghệ thuật múa cho trẻ 04 tuổi trong trường Mầm non.

34. Bà Lê Thị Hằng, Giáo viên Trường THCS Hàm Nghi, huyện Thạch Hà.

Tác giả sáng kiến: Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy và học môn Âm nhạc ở trường THCS.

35. Ông Dương Đình Hòa, Giáo viên Trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn, huyện Thạch Hà.

Tác giả sáng kiến: Rèn luyện kỹ năng giải bài tập hóa học dạng toán Độ tan của một chất trong nước.

36. Ông Hoàng Bá Dũng, Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Thạch Hà.

Tác giả sáng kiến: Khai thác yếu tố vuông góc, khoảng cách và góc giữa hai đường thẳng để xây dựng các bài toán hình học tọa độ OXY.

37. Bà Trần Thị Tuyết Thành, Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà.

Tác giả sáng kiến: Xây dựng chủ đề "Liên bang Nga" theo hướng dạy học tích hợp trong chương trình Địa lý THPT.

38. Ông Lê Hoài Nam, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Thiên, huyện Thạch Hà.

Tác giả sáng kiến: Xây dựng chủ đề "Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên Việt Nam" theo hướng dạy học tích hợp trong chương trình Địa lý lớp 12.

39. Bà Đào Thị Ngọc Diệp, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Thiên, huyện Thạch Hà.

Tác giả sáng kiến: Rèn luyện kỹ năng và tạo hứng thú học tập bộ môn hóa học thông qua thí nghiệm Hóa học lớp 11.

40. Ông Lê Viết Lượng, Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà.

Tác giả sáng kiến: Sử dụng phương pháp dạy học theo góc nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong giảng dạy hóa học ở trường THPT.

41. Bà Từ Thị Hồng Vân, Giáo viên Trường THPT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên.

Tác giả sáng kiến: Xây dựng chuyên đề dạy học: "Nitơ và hợp chất của nitơ theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh".

42. Bà Phan Thị Nga, Giáo viên Trường THPT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên.

Tác giả sáng kiến: Đổi mới phương pháp dạy học văn bản kịch Việt Nam thời hiện đại trong chương trình Ngữ văn THPT theo hướng phát triển năng lực học sinh.

43. Ông Đậu Vị, Giáo viên Trường THPT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên.

Tác giả sáng kiến: Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức liên môn làm bài văn nghị luận xã hội với chủ đề: “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam là yêu nước”.

44. Bà Nguyễn Thị Thanh, Giáo viên Trường THPT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên.

Tác giả sáng kiến: Vận dụng kiến thức liên môn vào một số tiết dạy nói môn Tiếng Anh lớp 10, 11.

45. Ông Hoàng Quốc Quyết, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, huyện Cẩm Xuyên.

Tác giả sáng kiến: Xây dựng và tổ chức dạy học Chủ đề Địa lý địa phương "Vấn đề Dân số và truyền thống Lịch sử, văn hóa Hà Tĩnh" theo hướng tích hợp nhằm phát huy tính tích cực, chủ đông của học sinh".

46. Bà Lê Thị Minh Nguyệt, Giáo viên Trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên.

Tác giả sáng kiến: Vận dụng phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong dạy học chủ đề “Màng tế bào” theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

47. Ông Nguyễn Xuân Hạnh, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, huyện Cẩm Xuyên.

Tác giả sáng kiến: Sử dụng câu chuyện tình huống để nâng cao hứng thú học tập phần một: “Công dân với kinh tế - Giáo dục công dân lớp 11".

48. Bà Trần Thị Thanh Hường, Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ.

Tác giả sáng kiến: Một số biện pháp sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động giáo dục trong trường Mầm non.

49. Bà Thái Thị Vân Anh, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ.

Tác giả sáng kiến: Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong giảng dạy môn Khoa học lớp 4.

50. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giáo viên Trường Tiểu học Đức Long, huyện Đức Thọ.

Tác giả sáng kiến: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 giải một số dạng toán về tỷ số phần trăm.

51. Bà Trần Thị Hương Trà, Giáo viên Trường THPT Đức Thọ, huyện Đức Thọ.

Tác giả sáng kiến: Một số biện pháp nhằm nâng cao thành tích môn chạy “cự  li 100m, 200m” cho đội tuyển điền kinh học sinh THPT.

52. Ông Trần Nam Phong, Giáo viên Trường THPT Đức Thọ, huyện Đức Thọ.

Tác giả sáng kiến: Dạy học chủ đề truyện ngắn Việt Nam thời kì chống Mỹ qua Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) và Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) theo hướng phát triển năng lực học sinh.

53. Ông Trần Văn Chính, Giáo viên Trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ.

Tác giả sáng kiến: Sử dụng di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Hà Tĩnh để nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử lớp 12 ở trường THPT.

54. Bà Trần Thị Hà, Giáo viên Trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ.

Tác giả sáng kiến: Phương pháp hướng dẫn học sinh tự học khi dạy phần vi sinh vật - Sinh học lớp 10.

55. Ông Hồ Đức Kỷ, Giáo viên Trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ.

Tác giả sáng kiến: Ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm phát huy tính tích cực của học sinh qua Bài 23: Phong trào Tây Sơn và Sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ XVIII (Lịch sử lớp 10 - Ban cơ bản).

56. Bà Trần Thị Ngọc Hà, Giáo viên Trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ.

Tác giả sáng kiến: Sử dụng phương pháp dạy học dự án nhằm định hướng phát triển năng lực học sinh khi thực hiện nội dung ngoại khóa (thực hành) trong môn Giáo dục công dân lớp 11.

57. Bà Nguyễn Thị Hoa Khôi, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Đức Thọ.

Tác giả sáng kiến: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tại di sản trong dạy học Lịch sử.

58. Bà Phan Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Xuân Hội, huyện Nghi Xuân.

Tác giả sáng kiến: Ứng dụng một số trò chơi thực nghiệm trong hoạt động khám phá nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo cho trẻ mẫu giáo.

59. Bà Phạm Thị Minh, Giáo viên Trường Mầm non Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.

Tác giả sáng kiến: Kinh nghiệm làm đồ dùng, đồ chơi bằng lốp xe cũ nhằm nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường Mầm non.

60. Bà Nguyễn Thị Như Hiên, Giáo viên Trường Mầm non Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.

Tác giả sáng kiến: Một số biện pháp làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên để dạy trẻ 5 - 6 tuổi trong trường Mầm non.

61. Bà Lê Thị Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Lam, huyện Nghi Xuân.

Tác giả sáng kiến: Một số thủ thuật sử dụng flash card trong chương trình Tiếng Anh Tiểu học.

62. Bà Phan Thị Vân Anh, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân.

Tác giả sáng kiến: Dạy học Truyện Kiều với việc giáo dục đạo đức, lối sống học sinh.

63. Ông Trịnh Xuân Lĩnh, Giáo viên Trường THPT Can Lộc, huyện Can Lộc.

Tác giả sáng kiến: Phương pháp giải nhanh sự trùng nhau của hệ vân trong giao thoa ánh sáng.

64. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Giáo viên Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc.

Tác giả sáng kiến: Nâng cao chất lượng dạy và học chương “Sóng ánh sáng” Vật lý lớp 12 THPT thông qua việc xây dựng và sử dụng tài liệu điện tử.

65. Bà Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc.

Tác giả sáng kiến: Vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học chủ đề “Các quốc gia cổ đại Hy Lạp - Roma” theo phương pháp dạy học tích cực.

66. Ông Ngô Đức Chính, Giáo viên Trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc.

Tác giả sáng kiến: Áp dụng hợp lý dạy học theo chủ đề môn Thể dục ở trường THPT.

67. Bà Trần Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy, huyện Hương Sơn.

Tác giả sáng kiến: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn lịch sử lớp 5.

68. Ông Lê Anh Phương, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, huyện Lộc Hà.

Tác giả sáng kiến: Hướng dẫn học sinh sử dụng phương pháp nhân liên hợp để giải phương trình và hệ phương trình chứa căn trên tập hợp số thực.

69. Bà Nguyễn Thị Hoa Mỹ, Giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan, huyện Lộc Hà.

Tác giả sáng kiến: Áp dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn trong lớp học tiếng Anh./.

                                                                                ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Đặt hàng mẫu

 Đơn đặt hàng của bạn đã được gửi thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện