Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND TỈNH HÀ TĨNH

  

07:41 13/01/2023

I. THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan  : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
Địa chỉ          : Số 1 đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại     : 02393.857.717
Email: ubhatinh@hatinh.gov.vn 

II. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

1. ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH UBND TỈNH VÕ TRỌNG HẢI, PHÓ BÍ THƯ TỈNH UỶ, BÍ THƯ BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH


 Email: votronghai@hatinh.gov.vn 

a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện hoạt động của UBND tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

- Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện: quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chương trình thanh tra hàng năm.

- Điều hành ngân sách; dự toán ngân sách nhà nước; phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài sản công (trụ sở, ô tô, các tài sản có giá trị lớn…)

- Công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; kỷ luật cán bộ thuộc thẩm quyền.

- Thống nhất, cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

- Phụ trách chung về thu hút đầu tư, công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng.

- Những giải pháp quan trọng có tính đột phá và những vấn đề khác liên quan đến hoạt động của UBND tỉnh mà Chủ tịch UBND tỉnh thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành; những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tôn giáo.

- Giải quyết các vấn đề đơn thư liên quan đến việc tố cáo Giám đốc, Phó Giám đốc sở; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Quyết định việc đi nước ngoài của Lãnh đạo tỉnh, Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện (sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền).

- Quyết định tiếp nhận vào làm công chức tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện (không qua thi tuyển, xét tuyển). Quyết định tiếp nhận công chức, viên chức ngoài tỉnh và công chức, viên chức thuộc các cơ quan Trung ương.

c) Làm nhiệm vụ Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch một số Hội đồng khác theo quyết định phân công.

d) Trực tiếp chỉ đạo: Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh. Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.

2. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG LĨNH- PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH


a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Nội chính; Đối ngoại.5

c) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; nông thôn mới; dân tộc, miền núi; kinh tế tập thể và hợp tác xã, kinh tế hộ, làng nghề; phòng chống thiên tai; cứu hộ, cứu nạn.

- Quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, khoáng sản, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nước thải, quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (trừ địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp); khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ; địa giới hành chính; chính sách chung về bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Tư pháp, thi hành án; đối ngoại, biên giới; công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng; theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy.

- Công tác cải cách hành chính; thi đua khen thưởng.

- Phụ trách chung về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định việc đi nước ngoài (ngoài các trường hợp Chủ tịch quyết định).

- Ký văn bản điều động, chuyển công tác, luân chuyển, biệt phái công chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; chuyển công tác của viên chức giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh (trừ các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, y tế).

- Các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách theo lĩnh vực phụ trách (bao gồm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước).

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

Được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền chỉ đạo, theo dõi, xử lý các nội dung công việc thường xuyên thuộc lĩnh vực: Nội vụ, Thanh tra.

đ) Phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

e) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức; Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.6

g) Các công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền.

3. ĐỒNG CHÍ TRẦN BÁU HÀ - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH


a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác: Quy hoạch; Kế hoạch; Tài chính; Xây dựng; Giao thông; Công nghiệp; Thương mại; Doanh nghiệp; Tín dụng, ngân hàng; Khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; phát triển đô thị; nhà ở; thị trường bất động sản; cấp thoát nước; vật liệu xây dựng; đơn giá xây dựng cơ bản; hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công; điện; quản lý vật liệu nổ công nghiệp. Thương mại, quản lý thị trường, quản lý chợ; xuất khẩu, nhập khẩu.

- Lĩnh vực giao thông, vận tải, an toàn giao thông.

- Theo dõi thu - chi ngân sách; tài chính, kho bạc nhà nước, thuế, hải quan; tín dụng, ngân hàng; công tác phê duyệt quyết toán ngân sách.

- Quản lý tài sản công, đấu giá tài sản nhà nước; quản lý giá (bao gồm giá đất).

- Theo dõi phụ trách địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (bao gồm Quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, khoáng sản, bảo vệ môi trường).

- Xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư, chỉ đạo kiểm tra tiến độ các dự án và xử lý các dự án chậm tiến độ. Phát triển doanh nghiệp; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp.

- Các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách theo địa bàn và lĩnh vực phụ trách (bao gồm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước).

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh, các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh; Cục Thống kê; Cục Hải quan; Cục Thuế; Cục Quản lý thị trường; Điện lực Hà Tĩnh.

d) Làm nhiệm vụ Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển7 doanh nghiệp tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới; Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

đ) Phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Kiểm toán Nhà nước Khu vực II, các Hội doanh nghiệp và các Hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

e) Các công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền.

4. ĐỒNG CHÍ LÊ NGỌC CHÂU - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH:

    

 Email: lengocchau@hatinh.gov.vn

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác: Giáo dục - Đào tạo; Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học - Công nghệ; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội; Tôn giáo.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Giáo dục, đào tạo, dạy nghề; Khoa học công nghệ; Văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch; Công nghệ thông tin, thông tin tuyên truyền, xuất bản, báo chí; Y tế, dân số, gia đình và trẻ em; lao động, việc làm, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và các vấn đề xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo hiểm xã hội; tôn giáo.

- Ký văn bản chuyển công tác của viên chức giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, y tế; điều động, biệt phái viên chức giữa các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách theo lĩnh vực phụ trách (bao gồm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước).

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Báo Hà Tĩnh.

d) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

đ) Phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp.

e) Các công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền.

 Ban Biên Tập