Thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 07 giờ ngày 30/3/2020   |    Thủ tướng: Tỉnh nào ở tỉnh đó, nhà nào ở nhà đó   |    Thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 07 giờ ngày 29/3/2020   |    Xử phạt một thầy giáo đưa tin xúc phạm đến danh dự của tổ chức và sai sự thật lên mạng xã hội.   |    Thông tin phòng chống dịch COVID-19 đến 07 giờ ngày 28/3/2020   |   

Thạch Hà sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6

  
Cỡ chữ

Ngày đăng: 18/12/2019 17:57  -  Lượt xem: 7192

Sáng 18/12, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái chủ trì buổi làm việc với Huyện ủy Thạch Hà về thực hiện các Nghị quyết 18, 19 ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW (khóa XII), Thạch Hà đã đạt được một số kết quả quan trọng: 50 đề án, tiểu đề án được xây dựng và triển khai thực hiện theo lộ trình cụ thể; tinh giản 67 cán bộ, công chức, 110 bán chuyên trách cấp xã, 358 cán bộ bán chuyên trách cấp thôn và người thực hiện các nhiệm vụ khác ở thôn.

Giảm 2 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, 10 chi bộ cơ sở (5 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ khối cơ quan cấp huyện, 1 chi bộ trường học).


Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ: Thạch Hà đã có cách triển khai mới mẻ, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, chắc chắn, đi đúng tinh thần nghị quyết. Nhờ vậy, huyện đạt được nhiều kết quả nổi trội và vượt kế hoạch đề ra.

Tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Nhờ đó, tiết kiệm chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước chi cho số biên chế tinh giảm, mỗi năm tiết kiệm hơn 9 tỷ đồng. Sau khi thực hiện sáp nhập xã, dự kiến sẽ tiết kiệm chi thường xuyên 2,79 tỷ/năm/xã.


Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Hương bày tỏ số đơn vị sáp nhập nhiều, thời gian thực hiện ngắn, khó khăn trong chuẩn bị nội dung, quy trình đại hội Đảng cấp cơ sở...

Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nghiêm túc; kịp thời cụ thể hóa nghị quyết thông qua việc ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ đó, kết quả thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bước đầu đạt kết quả quan trọng; triển khai các đề án sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm cấp phó.


Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Lê Văn Sơn nêu ra những khó khăn trong sáp nhập các tổ chức hội

Tuy vậy, việc sáp nhập, sắp xếp, bố trí cán bộ cấp thôn, tổ dân phố còn nhiều khó khăn. Hiện còn 27 thôn đạt dưới 50% tiêu chí, 2 thôn chưa có tổ chức đảng; số lượng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên còn chiếm tỷ lệ cao... Số đơn vị sáp nhập nhiều, thời gian thực hiện ngắn, khó khăn trong chuẩn bị nội dung, quy trình đại hội Đảng cấp cơ sở...