Thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh lên tầm cao mới   |    Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |   

Hương Sơn: Thẩm định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại các xã, thị trấn

  

03:12 27/11/2021

Thực hiện Quyết định số 5940/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn về việc thành lập Hội đồng Thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, Đoàn thẩm định chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2021 chia làm 2 tổ vừa kết thúc đợt thẩm định chỉ số cải cách hành chính tại các xã, thị trấn.


Đoàn thẩm định chỉ số CCHC tại UBND xã Sơn Tây

Đây là năm đầu tiên áp dụng bộ chỉ số mới theo Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành thẩm định các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC; xây dựng tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại đơn vị; công tác cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số…

Đoàn thẩm định chỉ số CCHC tại UBND xã Sơn Tây

Qua thẩm định cho thấy một số đơn vị đã thực hiện tốt, có đầy đủ các loại hồ sơ, kiểm chứng: công tác chỉ đạo điều hành, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về CCHC; các thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; bộ máy làm việc được củng cố, kiện toàn hoạt động có nề nếp, hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; công tác cải cách tài chính công được thực hiện phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4 cao, ứng dụng chữ ký số trong văn bản... Qua kết quả tổng hợp bước đầu sau khi cộng điểm điều tra xã hội học một số đơn vị đạt chỉ số điểm khá cao như: Thị trấn Phố Châu, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Trường, Sơn Ninh…

Đoàn thẩm định đã ghi nhận những kết quả đạt được của các địa phương trong việc thực hiện công tác CCHC, đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục nhằm giúp các địa phương làm tốt hơn nữa công tác này như: Cần tăng cường tập huấn sử dụng công nghệ thông tin trong CCHC cho cán bộ; thường xuyên cập nhật, niêm yết các thông tin thủ tục hành chính mới để người dân tiện theo dõi; niêm yết rõ địa chỉ tiếp nhận và giải quyết những phản ánh, kiến nghị; tăng cường trao đổi văn bản điện tử, sử dụng hòm thư điện tử trong thực thi công vụ; chấn chỉnh công tác soạn thảo ban hành văn bản cả về thể thức và nội dung; đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc; ứng dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 3,4 trong việc giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đây là một hoạt động thường niên hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách nền hành chính, góp phần hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị trên địa bàn.

 Theo BBT 


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện