Thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh lên tầm cao mới   |    Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |   

Hương Khê: Nỗ lực trong Cải cách hành chính

  

08:47 29/11/2021

Xác định công tác cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền huyện Hương Khê đã khắc phục khó khăn, thực hiện đông bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực.


Những ngày cuối tháng 11, Tại Trung tâm Hành chính công huyện Hương Khê, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, hàng ngày, mỗi cán bộ nhân viên làm việc tại đây phải tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết cho hàng chục lượt người dân đến giao dịch làm thủ tục hồ sơ. Trong đó, người dân có nhu cầu làm hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường có số lượng nhiều nhất.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, nhân viên văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Hương Khê-Vũ Quang, “có ngày phải giải quyết trên 60 bộ hồ sơ, thủ tục nhưng vẫn cố gắng sắp xếp, giải quyết kịp thời cho người dân, không để tồn đọng, ách tắc hồ sơ. Chị Trang cho biết, đến nay đã tiếp nhận xử lý trên 6.000 bộ hồ sơ, thủ tục; công việc nhiều, lĩnh vực khá nhạy cảm nên phải cố gắng sắp xếp để hoàn thành tốt nhiệm vụ, những hồ sơ chưa đầy đủ, thiếu sót thì hướng dẫn người dân trở về xã để bổ sung”

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch, đồng thời nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nhằm công khai minh bạch thông tin, các thủ tục theo quy định. Năm 2021, Trung tâm Hành chính công huyện Huong Khê đã tham mưu UBND huyện đầu tư gần 1 tỷ đồng cải tạo nâng cấp khuôn viên sạch đẹp, thông thoáng. Đầu tư nguồn kinh phí trên 12 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng về công Nghệ thông tin, đồng bộ hiện đại bộ phận một cửa từ cấp huyện đến cấp xã, lắp đặt các thiết bị: Camera giám sát, máy tính, máy in, mạng lan và máy đánh giá sự hài của lòng người dân. Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, đến nay Trung tâm đã được trang bị, bổ sung đầy đủ máy móc, thiết bị đảm bảo phục vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc, cũng như thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch. Anh Phan Anh Chử, Xã Gia Phố và Chị Nguyễn Thị Mai Phương, Xã Hương Trà khá là vui vẻ và hài lòng với quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả theo quy định tại đây.

“Từ đầu năm đến nay, tại Trung tâm HCC huyện Hương Khê đã tiếp nhận, giải quyết hơn 60.000 hồ sơ; trong đó, UBND huyện đã tổ chức tiếp nhận: 2.554, còn lại là hồ sơ của các ngành đơn vị. Triển khai 124 TTHC dịch vụ công trực tuyến. Có 99/124 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phát sinh hồ sơ đạt 80%; có 1735 hồ sơ/2.554 hồ sơ TTHC được tiếp nhận và thụ lý qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, vượt chỉ tiêu kế hoạch HĐND huyện giao”, Ông Trần Kim Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Hương Khê cho biết.


Ngoài Trung tâm Hành chính công huyện được đầu tư, hoạt động hiệu quả rõ nét, hiện nay tại 21 xã, thị trấn ở huyện Hương Khê cũng đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đi vào hoạt động tốt, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Tại Bộ phận 1 cửa cấp xã, thị trấn đã tiếp nhận giải quyết là 44.823 hồ sơ, đang giải quyết 69 hồ sơ và không để hồ sơ quá hạn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hương Khê khẳng định: “Từ khi có nghị quyết 03 của Huyện ủy về công tác cải cách hành chính, đơn vị thị trấn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao”

Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, ngay từ đầu năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết số 03, ngày 30/3/2021 về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết đề ra mục tiêu: “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch; hoàn thiện hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến các xã, thị trấn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong tình hình mới. Phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Hương Khê đạt loại khá trở lên trong khối cấp huyện”.

Ông Ngô Xuân Ninh- Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: “UBND huyện tham mưu cho BTV Huyện ủy ban hành nghị quyết số 03, ngày 30/3/2021 về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Ban hành Quyết định số 9849/QĐ-UBND, ngày 13/8/2021 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng lao động và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện, giai đoạn 2021 – 2030 và Quy chế thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực cho các đơn vị, tập thể và cá nhân đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện phòng họp không giấy tại cơ quan UBND huyện cũng đã tiết kiệm được chi phí văn phòng. Tổ chức họp trực tuyến đến 21 điểm cầu xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện phòng chống dịch bệnh cũng như tạo thuận lợi cho cán bộ cơ sở. Năm 2022, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra”

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Hương Khê tập trung triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ giải pháp cải cách về: thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; công vụ; tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử; Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phấn đấu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính phải được cập nhật và công khai đầy đủ, dễ khai thác sử dụng. Triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%.

  Với những kết quả đạt được bước đầu và những mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025, huyện Hương Khê đang nỗ lực phấn đấu hướng tới một nền hành chính hiện đại, công khai minh bạch góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Theo BBT 


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện