Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh về người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần   |    TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ SẼ THAY THẾ GIẤY TỜ GÌ?   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Vũ Quang   |    5 ngân hàng ở Hà Tĩnh giải ngân hơn 22,7 tỷ đồng gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm   |    Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050   |   

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  

02:16 05/11/2022

Luật TGPL năm 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, ngoài việc quy định cơ chế, chính sách trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) thì các thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL cũng đã có sự nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc đơn giản hóa cho phù hợp, nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình tiếp cận, thực hiện yêu cầu TGPL để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình hoặc người thân.

Thời gian qua, thực hiện các quy định của Luật TGPL 2017 Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính về thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, lấy người được TGPL làm trung tâm, đồng thời bảo đảm yêu cầu về quản lý Nhà nước, tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển hoạt động TGPL theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Công tác cải cách hành chính được Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh thực hiện trong các nội dung: Thủ tục yêu cầu TGPL; thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; thủ tục thay đổi nội dung giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; thủ tục cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý; thủ tục cấp thẻ công tác viên trợ giúp pháp lý; thủ tục cấp lại thẻ công tác viên trợ giúp pháp lý; thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý.


Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL trên môi trường mạng ở cấp độ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương (cung cấp đường đây nóng, hộp thư điện tử, thông tin, mẫu biểu, hồ sơ liên quan …) để người được TGPL hoặc người thân của người được TGPL có thể tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo thuận tiện khi có yêu cầu được TGPL. Đẩy mạnh công tác truyền thông về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL; công khai rộng rãi các thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; tại trụ sở của các Cơ quan tiến hành tố tụng, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Luôn đổi mới cách thức cũng như các tài liệu truyền thông về TGPL và các thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL để không chỉ các cơ quan Nhà nước nắm bắt, thực hiện nghiêm túc mà người người dân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về TGPL đúng quy định pháp luật. Hàng năm, Trung tâm TGPL Nhà nước thực hiện truyền thông đến người dân về trình tự, cách thức thực hiện, công tác cải cách hành chính về thủ tục yêu cầu TGPL, giải đáp các vướng mắc về pháp luật mà người dân thường gặp.

Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực TGPL cơ bản bám sát vào mục tiêu, yêu cầu của cải cách hành chính, với những thủ tục đơn giản, thuận lợi, giải quyết kịp thời các yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với hoạt động TGPL. Nâng cao năng lực, nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ viên chức thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL, tránh tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

Để hoạt động TGPL tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế trong xã hội, làm tăng lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần cải cách tư pháp, cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong thời gian tới Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động để TGPL là chỗ dựa tin cậy về pháp luật của Nhân dân, nhất là những người yếu thế trong xã hội./.

BBT 


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   8.631
Tổng số truy cập:   32.526.167

Sự kiện