Thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh lên tầm cao mới   |    Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |   

Thị xã Kỳ Anh đạt thứ hạng cải cách hành chính cao nhất từ trước đến nay

  

09:51 10/03/2023

TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xếp thứ 3 về chỉ số cải cách hành chính; phong trào thi đua và công tác khen thưởng có nhiều đổi mới theo hướng đơn giản, thiết thực và hiệu quả, đảm bảo công khai, chính xác, góp phần động viên các tập thể, cá nhân.

Sáng 9/3, UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng và cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của thị xã Kỳ Anh đã có nhiều đổi mới theo hướng đơn giản, thiết thực và hiệu quả; việc xem xét khen thưởng đảm bảo công khai, chính xác và kịp thời đã có tác dụng động viên các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã đã làm tốt vai trò tham mưu cho UBND thị xã trong công tác thi đua khen thưởng; các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX Kỳ Anh Nguyễn Thế Anh báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng.

Đối với CCHC, năm 2022, dưới sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác CCHC của thị xã có nhiều đột phá, chuyển biến tích cực, đạt được kết quả đáng ghi nhận. Chỉ số CCHC của thị xã năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2022, thị xã xếp thứ 3 khối các huyện, thành phố, thị xã, tăng 3 bậc so với năm 2021 - thứ hạng cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức bộ máy các phòng ban, đơn vị sự nghiệp đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của chính quyền đô thị. Chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm giải quyết kịp thời. Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp thực tiễn. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Thời gian, trình tự giải quyết TTHC được rút ngắn và bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời. Chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được nâng cao. Công tác chuyển đổi số được triển khai sâu rộng và mạnh mẽ trong mọi mặt đời sống xã hội.

Đến nay, 11/11 xã, phường thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và 22 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp thôn nhằm tuyên truyền về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, đề án dữ liệu dân cư quốc gia, ứng dụng bảo hiểm xã hội điện tử... Triển khai mô hình chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ thị xã Kỳ Anh… Qua khảo sát, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với chất lượng giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 100%.


Trưởng phòng VH-TT thị xã Kỳ Anh - Hồ Minh Hằng đề xuất một số giải pháp trong ứng dụng CNTT, đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 2023, thị xã tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh; đẩy mạnh xã hội hoá huy động các nguồn lực đầu tư, nhất là xã hội hóa đầu tư hạ tầng dịch vụ y tế, giáo dục, thương mại, du lịch, dịch vụ;

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu theo quy định; tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành; cung cấp thêm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện công khai đủ thông tin theo quy định trên cổng thông tin điện tử của thị xã.


Hội nghị tiến hành ký kết giao ước thi đua.

Phối hợp rà soát, kiến nghị một số bất cập trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công thị xã trên lĩnh vực thuế, BHXH; tiếp tục rà soát kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng, triển khai đề án xây dựng thí điểm đô thị thông minh thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các xã, phường, thôn, tổ dân phố; tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính; sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; dịch vụ bưu chính công ích…


Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn phát động phong trào thi đua năm 2023.

Hội nghị đã tiến hành trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 6 cá nhân; cờ dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể; danh hiệu lao động xuất sắc cho 6 tập thể; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.


Lãnh đạo Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh và TX Kỳ Anh trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 6 cá nhân...


... cờ dẫn đầu phong trào thi đua cho 2 tập thể.


Trao danh hiệu lao động xuất sắc cho 6 tập thể.


Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể...


... và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

 Theo BHT 

Link gốc: https://baohatinh.vn/chinh-quyen/thi-xa-ky-anh-dat-thu-hang-cai-cach-hanh-chinh-cao-nhat-tu-truoc-den-nay/245444.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện