Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Phát huy nội lực, xác định xây dựng NTM là việc của mình, làm cho mình

  

10:40 25/12/2018

 Ngày 25/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng nông thôn mới Hà Tĩnh Trần Huy Oánh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí tại một số xã trong nhóm đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn thực tế kiểm tra tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa tại xã Xuân Lộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn đã thực tế kiểm tra tại các xã Thiên Lộc, Xuân Lộc, Phú Lộc (Can Lộc) và xã Sơn Tân (Hương Sơn). Đây là các xã trong nhóm đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 nhưng qua thẩm định đạt chuẩn, đang còn một số tiêu chí mới chạm chuẩn như: Giao thông, môi trường, khu dân cư kiểu mẫu.

Ngay sau khi có đánh giá thẩm định của các ngành về một số tiêu chí mới chạm chuẩn, cần phấn đấu hoàn thành trước 25/12/2018, các địa phương đã tăng cường huy động nội lực, cùng sự chung tay của các đơn vị, lực lượng: Công an, quân sự, biên phòng, đoàn thể cấp huyện và các xã bạn để hoàn thành các tiêu chí.


...tham quan vườn mẫu...khu dân cư mẫu xã Phú Lộc