Thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh lên tầm cao mới   |    Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |   

Hà Tĩnh thành lập tổ công tác chuyển đổi số

  

02:21 28/05/2021

Tổ công tác, Tổ giúp việc chuyển đổi số trong thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025” có nhiệm vụ khảo sát, phân tích và tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, lộ trình, lựa chọn giải pháp chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký quyết định số 2151/QĐ-UBND, ngày 24/5/2021 về việc thành lập tổ công tác, tổ giúp việc chuyển đổi số trong thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”.


Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn làm tổ trưởng, 4 tổ phó, gồm các ông: Đỗ Công Anh - Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông); Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NN&PTNT; Nguyễn Công Thành - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Huy Oánh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Tổ công tác còn có 7 thành viên khác thuộc các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp: GD&ĐT, Y tế, Công, Viễn thông Hà Tĩnh, MobiFone Hà Tĩnh Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh và tổ giúp việc gồm 16 thành viên.


Chị Lê Thị Hiền (thôn Quan Nam, xã Hồng Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh) sử dụng smartphone điều khiển hệ thống tưới trong vườn nhà.

Tổ công tác, Tổ giúp việc có nhiệm vụ khảo sát, phân tích và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, lộ trình, lựa chọn giải pháp chuyển đổi số (gọi tắt là Kế hoạch) trong thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch sau khi được ban hành; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch; chỉ đạo triển khai đồng bộ với hoạt động chuyển đổi 3 số của toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số trong thực hiện Đề án thí điểm tỉnh nông thôn mới, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu.

Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 16/12/2020.

Một trong những nhóm mục tiêu cụ thể của đề án là đến năm 2025: Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 toàn hệ thống 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu 75%; chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt loại khá; chỉ số hài lòng cùa người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 85%.

Kết quả thực hiện đề án sẽ là cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, xây dựng, ban hành các tiêu chí quốc gia về tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nhằm triển khai trên toàn quốc.


Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, đưa Hà Tĩnh trở thành 1 trong 15 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có chỉ số cao nhất về Chính phủ số, kinh tế số của cả nước

Trước đó, ngày 29/10/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu đến năm 2030, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, đưa Hà Tĩnh trở thành 1 trong 15 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có chỉ số cao nhất về Chính phủ số, kinh tế số của cả nước; hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Theo Baohatinh.vn


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện