Tin tức - Sự kiện
Tiềm năng Hà Tĩnh
Thông tin kinh tế - Xã hội
Chiến lược quy hoạch
Xúc tiến đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp Hà Tĩnh
Tổ chức bộ máy
Dịch vụ hành chính công
Văn hóa - Du lịch
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ
LIÊN KẾT WEBSITE

Số lượt người truy cập
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

 

TT

SỞ, BAN, NGÀNH

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ GMAIL

1

Văn phòng UBND tỉnh

 

Lê Minh Đạo

Chánh văn phòng UBND tỉnh

Máy bàn: 0393.855.581

Di động: 0912487644

leminhdao@hatinh.gov.vn

2

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội HĐND tỉnh

 

Nguyễn ThịViệt Hà

Chánh văn phòng HĐND tỉnh

Di động:

0919969758

Vietha.hdnd@hatinh.gov.vn

3

Sở Thông tin và Truyền thông

Phan Tấn Linh

Giám đốc

Máy bàn: 0393 698.896

Di động: 0918865688

tanlinhub@gmail.com

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trần Tú Anh

Giám đốc Sở

Di động: 0913327182

Máy bàn: 039.3891.956

 

trantuanh@hatinh.gov.vn

5

Sở Ngoại vụ

Hồ Quang Minh

Giám đốc

Di động: 0919780038

Máy bàn: 039.3691.228

 

hoquangminhsngv@hatinh.gov.vn

6

Sở Nội vụ

Phan Thị Tố Hoa

Phó Giám đốc

Di động: 0916623223

Máy bàn: 0393.881.333

 

phanhoatdht@gmail.com

7

Sở Xây dựng

Trần Xuân Tiến

Giám đốc

Di động: 0913294050

Máy bàn:0393.854.454

 

xuantien.sxd@hatinh.gov.vn

8

Sở Tài nguyên và Môi trường

Võ Tá Đinh

Giám đốc

Máy bàn: 039.3856.495

Di động: 0913504525

dinhvt.stnmt@hatinh.gov.vn

9

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lê Thị Mai Hoa

Phó Giám đốc

Máy bàn: 039.3854.415

Di động: 0912517678

maihoasolaodong@gmail.com

10

Sở Công thương

Hoàng Văn Quảng

Giám đốc

Máy bàn: 039.3699.868

Di động: 0919779465

Hoangvanquang65@gmail.com

 

11

Sở Khoa học và Công nghệ

Đỗ Khoa Văn

Giám đốc Sở

Di động 0913556954

 

Khoavan61@gmail.com

12

Sở Y tế

Trần Xuân Dâng

Phó Giám đốc

Di động: 0913294249

 

Dangtx.syt@hatinh.gov.vn

13

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lê Đức Nhân

Phó Giám đốc

Máy bàn: 039.3855.618

Di động: 0917334939

nhanld2007@yahoo.com

14

Sở Tư pháp

Văn Đình Minh

Phó Giám đốc

Máy bàn:039.3858.692

Di động: 0912156585

minhvd.stp@hatinh.gov.vn

15

Sở Tài chính

Nguyễn Văn Đồng

Phó giám đốc

Di động: 0913294040

 

nguyenvandongch@gmail.com

16

Sở Giao thông vận tải

Bùi Đức Đại

Phó Giám đốc

Máy bàn: 0393.906.301

Di động: 0913294325

đabd.sgt@hatinh.gov.vn

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

Trần Trung Dũng

Giám đốc Sở

Di động: 0913294673

Máy bàn: 0393.693.489

Ttdung.sgght@gmail.com

18

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Cảnh Thụy

Phó Giám đốc

Di động: 0913082416

Máy bàn: 039.6.258.621

canhthuyvhttht@gmail.com.

 

19

Báo Hà Tĩnh

Nguyễn Công Thành

Phó Tổng Biên tập

Di động: 0904541567

Máy bàn: 039.3851.172

 

congthanh@gmail.com

20

Tòa Án nhân dân tỉnh

Trần Hồng Hải

Chánh tòa Dân sự

Di động: 0916902899

Máy bàn: 0393.699222

 

tranhonghaitaht@gmail.com

21

Cục Hải quan tỉnh

Đinh Văn Hòa

Phó Cục trưởng

Máy bàn: 0393.693.734

Di động: 0903223844

 

dinhhoavang@gmail.com

22

Ngân hàng nhà nước tỉnh

Nguyễn Huy Tiến

Giám đốc

Máy bàn: 039.3855.657

Di động: 0903437397

Huytien.hatinh@gmail.com

23

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Phan Quý Nhất

Chánh Văn phòng

Máy bàn: 039.3858.275

Di động: 0982228711

Phanquynhat.vks@gmail.com

24

Thanh tra tỉnh

Thái Sinh

Chánh thanh tra

Di động: 0913294626

Máy bàn: 0393.855.361

Sinh.ttra@hatinh.gov.vn

25

Cục Thuế Hà Tĩnh

Đinh Nho Hậu

Cục trưởng

Máy bàn: 039.3857011

Di động: 0942233599

dnhau.hti@gdt.gov.vn

26

BQL Khu Kinh tế tỉnh

Hoàng Thanh Tùng

Phó Trưởng ban

Di động: 0913544491

 

hoangthanhtunght@gmail.com

27

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Phan Trung Thành

Phó Giám đốc

Máy bàn: 0393.855.961

Di động: 0913054453

thanhhuyenhtv@gmail.com

28

Kho bạc Nhà nước

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Giám đốc

Máy bàn: 393.892.977

Di động: 0912037013

dungnt14@vst.gov.vn

29

Công an tỉnh

Đậu Quang Huy

Trưởng phòng tham mưu

Di động: 0913518385

Máy bàn: 0692.928.220

Dauquanghuy6780@gmail.com

30

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Lê Ngọc Hương

Phó Chính ủy

Di động: 0988089455

Máy bàn: 0393880428

lengochuongtđht@gmail.com

31

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Hoàng Văn Minh

Giám đốc

Máy bàn: 0393.856.496

Di động: 0912012845

minhgdbhxhhatinh@gmail.com

32

Liên minh hợp tác xã

 

Nguyễn Ngọc Hùng

 

Chủ tịch

Di động: 0915144999

Hungnn.dpi@gmail.com

33

Trường Chính trị Trần Phú

Nguyễn Trọng Tứ

Phó Hiệu trưởng

Máy bàn: 039.3886.481

Di động: 0913028840

nguyen.trongtu@gmail.com

34

UBND thành phố Hà Tĩnh

Lương Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh

Di động: 0912136186

tuantpht@gmail.com

35

UBND huyện Nghi Xuân

Nguyễn Hải Nam

Chủ tịch UBND huyện

Di động: 0942722999

Máy bàn: 0393.955.959

Namnh.nx@hatinh.gov.vn

36

UBND huyện Thạch Hà

Nguyễn Quốc Hương

Phó Chủ tịch UBND huyện

Di động: 0914328368

Huongnq.th@hatinh.gov.vn

37

UBND huyện Đức Thọ                                                                                   

Trần Hoài Đức

Phó Chủ tịch UBND

Di động: 0913.033.684

Di động: 0913294892

Tranhoaiduc684@gmail.com

38

UBND huyện Vũ Quang

Phạm Quốc Thanh

Phó Chủ tịch UBND

Máy bàn: 039.3814.222

Di động: 0912002214

thuythanhphuc@gmail.com

39

UBND huyện Kỳ Anh

Nguyễn Xuân Thủy

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh

Di động: 0976623333

Máy bàn: 0393604062

nguyenxuanthuy.ka@hatinh.gov.vn

40

Thị xã Kỳ Anh

Phan Duy Vĩnh

Phó chủ tịch thường trực

Di động: 0919780038

Máy bàn: 0393.605.566

Phanvinhbtctuht@gmail.com

41

UBND huyện Can Lộc

Nguyễn Duy Cường

Phó Chủ tịch UBND huyện

Di động: 0904001889

Cuongnd.cl@hatinh.gov.vn

42

UBND huyện Hương Sơn

Võ Văn Phúc

Chủ tịch UBND huyện

Di động: 097 774 77 77

Máy bàn: 0393.875.365

vovanphuc@hatinh.gov.vn

43

UBND huyện Hương Khê

Hoàng Công Lý

Phó chủ tịch UBND huyện

Di động: 0989.804.298

Máy bàn: 0393.870.227

hoangconglypct@gmail.com

44

UBND huyện Cẩm Xuyên

Phạm Đăng Nhật

Chủ tịch UBND huyện

Di động: 0913795888

 

Pdnhat.cx@hatinh.gov.vn

45

UBND huyện Lộc Hà

Lê Quang Huệ

Phó chủ tịch UBND huyện

Di động: 0913472588.

 

lequanghue@gmail.com

46

UBND Thị xã Hồng Lĩnh

Lê Văn Bình

Phó chủ tịch UBND huyện

Di động:0916.491.555

Máy bàn:0393.835.321

Levanbinh.hl@hatinh.gov.vn

47

Liên đoàn lao động tỉnh

Phan Mạnh Hùng

Trưởng ban Tuyên giáo, LĐLĐ Tỉnh

Di động: 0916889629

Máy bàn: 0393.856.236

phanhungcdht@gmail.com

48

Cựu chiến binh tỉnh

Hoàng Trọng Thâm

Phó Chủ tịch Hội cựu Chiến binh tỉnh

Di động: 0986801188

hccbht@gmail.com

49

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Lê Xuân Từ

Phó Bí thư Thường trực

Di động: 0978.261.668

Máy bàn: 0393.608.275

Lexuantu.kktvungang@gmail.com

50

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Mai Lê Thuộc

Phó chủ tịch hội

Di động: 0913.005.474

 

Mailethuoc69@gmail.com

51

Hội LHPN Hà Tĩnh

 

Đào Thị Anh Nga

Phó chủ tịch hội

Di động: 0916.862.699

 

Anhngadnht76@yahoo.com.vn

52

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Lê Văn Vinh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Thủ trưởng cơ quan

Di động: 0913041063

Máy bàn: 0193.899.123

Vinh462ht@gmail.com

53

Hội nông dân tỉnh

Trần Trung Thành

Phó chủ tịch thường trực

Di động: 0903238289

hoinongdanht@yahoo.com

54

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

Nguyễn Thế Hoàn

Bí thư Tỉnh đoàn

Di động: 0913385333

Máy bàn: 0393.858.606

Thehoan97@gmail.com

55

Uỷ ban MTTQ Tỉnh

Nguyễn Thị Mai Thủy

Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh

Di động: 0919806129

nguyenmaithuyht@gmail.com

56

Trường Đại học Hà Tĩnh

Nguyễn Đình Thọ

Hiệu trưởng

Di động: 0941698999

 

Tho.nguyendinh@htu.edu.vn

 

thông tin cần biết

Video

 

 

Liên kết doanh nghiệp

 

Liên kết doanh nghiệp
Giấy phép số 48/GP-BVHTT cấp ngày 18/02/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin.
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Chịu trách nhiệm: Phan Tấn Linh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: (84.239) 3686586; Fax:(84.239) 3850288; E-mail: portalhatinh@hatinh.gov.vn;
Địa chỉ: 66 Phan Đình Phùng - Thành phố Hà Tĩnh.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh" hoặc "www.hatinh.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ các nguồn này.