Hà Tĩnh thu bổ sung ngân sách từ trung ương ước đạt 8.775 tỷ đồng

  
Cỡ chữ
Theo số liệu từ Sở Tài chính, năm 2018, Hà Tĩnh thu bổ sung ngân sách cấp trên ước đạt 8.775 tỷ đồng, đạt 100% dự toán Trung ương giao.

Hà Tĩnh thu bổ sung ngân sách từ trung ương ước đạt 8.775 tỷ đồng
Thu bổ sung ngân sách cấp trên giúp Hà Tĩnh cân đối nguồn ngân sách để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giao

Tính đến ngày 26/11/2018, Hà Tĩnh thu bổ sung ngân sách cấp trên đạt 7.938 tỷ đồng (bằng 90% dự toán giao), trong đó, thu bổ sung cân đối đạt 5.500 tỷ đồng (bằng 96% dự toán giao), thu bổ sung có mục tiêu đạt 1.180 tỷ đồng (bằng 79% dự toán), thu bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương đạt 121 tỷ đồng (bằng 79% dự toán), thu bù giảm thu dự toán 2018 để thực hiện cải cách tiền lương đạt 161 tỷ đồng (bằng 81% dự toán), thu bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện một số chế độ chính sách của Trung ương đạt 711 tỷ đồng (bằng 80% dự toán), thu kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia đạt 265 tỷ đồng (bằng 84% dự toán).

Ước tính cả năm 2018, Hà Tĩnh sẽ thu bổ sung ngân sách cấp trên đạt 8.775 tỷ đồng (đạt 100% dự toán Trung ương giao).

Thu bổ sung ngân sách cấp trên giúp Hà Tĩnh cân đối nguồn ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ: kinh tế - chính trị - xã hội - quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Theo Baohatinh.vn

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại