Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |    13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Hà Tĩnh gồm những ai?   |   

Tổ chức đại hội công đoàn các cấp ở Hà Tĩnh trang trọng, tiết kiệm, đúng tiến độ, đảm bảo an toàn phòng dịch

  

11:50 19/03/2022

Thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2023, cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/7/2023, Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành trước ngày 31/10/2023.

Thay mặt BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, đại hội công đoàn các cấp tỉnh Hà Tĩnh được tiến hành trong năm 2023. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn các cấp nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, với vai trò là lực lượng đi đầu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước.


Cán bộ Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh phổ biến pháp luật lao động cho doanh nghiệp và người lao động.

Để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2023 - 2028 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban chấp hành công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung, chương trình và các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp.

Theo đó, báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới trên cơ sở dự báo đúng tình hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh; bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, trình độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động. Đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; đẩy mạnh phát triển các thiết chế công đoàn, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo nhân sự tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ban chấp hành công đoàn khóa mới phải có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, quan tâm những đồng chí trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, có kinh nghiệm công tác, am hiểu sâu sắc tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp; có tư tưởng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ lãnh đạo công đoàn chuyên trách các cấp không đủ điều kiện về thời gian để tái cử khoá mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Đại hội công đoàn các cấp phải được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm, đúng tiến độ và đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; từng cấp công đoàn chọn một số đơn vị để tổ chức đại hội điểm từ đó rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Thời gian đại hội được tiến hành trong năm 2023; cụ thể: cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2023; cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/7/2023; Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành trước ngày 31/10/2023.

Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội công đoàn các cấp và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực; triển khai nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội công đoàn các cấp; chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động.

Cấp ủy đảng các cấp phân công cụ thể cho từng cấp ủy viên trực tiếp chỉ đạo đại hội công đoàn cùng cấp. Chỉ đạo chính quyền tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, những kiến nghị, đề xuất chính đáng của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn.

Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội; lực lượng Công an bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại hội công đoàn từ tỉnh đến cơ sở.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong Nhân dân.

Theo baohatinh.vn


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   5.037
Tổng số truy cập:   31.767.022

Sự kiện