Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Nhiệm vụ trụ cột của Hương Khê trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng nông thôn mới

  

00:01 13/07/2020

Các phương hướng, giải pháp của báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phải bám sát mục tiêu trọng tâm là xây dựng nông thôn mới.

Sáng 12/7, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hương Khê lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Cùng dự có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà.

Hương Khê cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo huyện Hương Khê cho hay: Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Hương Khê cơ bản hoàn tất, dự thảo báo cáo chính trị đã hoàn thành lần thứ 7, đã tiếp thu ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong quá trình xây dựng dự thảo toàn văn báo cáo chính trị, Tiểu ban văn kiện, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã họp 15 lần để thảo luận; tổ chức 4 cuộc hội thảo chuyên đề; xin góp ý của các cấp, các ngành; tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tổ chức trong hệ thống chính trị, ý kiến của cán bộ chủ chốt, cán bộ nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, ý kiến các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học là con em Hương Khê đang sinh sống, làm việc xa quê.

Dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 huyện Hương Khê xác định chủ đề đại hội: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, khát vọng đổi mới; khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực đầu tư, phát triển nhanh, bền vững; xây dựng thị trấn đạt đô thị văn minh, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo kiểm điểm đã hoàn thiện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã họp thông qua dự thảo lần 5, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đề án nhân sự được thực hiện 5 bước đúng quy định, dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 38 đồng chí; Ban Thường vụ Huyện ủy có 13 đồng chí.

Phong trào thi đua chào mừng Đại hội diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cơ quan, đơn vị đăng ký các công trình, phần việc; trong đó có 59 công trình trị giá trên 100 triệu đồng (33 công trình đã hoàn thành).

“Định vị” vị trí để có giải pháp đúng


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trình bày báo cáo thẩm định dự thảo báo cáo chính trị của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trình bày báo cáo thẩm định dự thảo báo cáo chính trị của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Theo đó, Ban Cán sự Đảng đề nghị huyện tiếp tục bổ sung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2015 – 2020; hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ 2021 – 2025 cần bám sát 22 chỉ tiêu cơ bản theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời bổ sung một số chỉ tiêu đặc thù vùng miền.


Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà: Hương Khê cần có giải pháp kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, về phần đánh giá kết quả đạt được, Hương Khê cần bổ sung kết quả chủ yếu trong thu hút đầu tư, hoạt động của doanh nghiệp, thu ngân sách để làm rõ hơn những khó khăn, hạn chế; “định vị” vị trí của huyện so với mặt bằng chung toàn tỉnh và đề ra giải pháp đúng hướng trong nhiệm kỳ tới.

Trong phần hạn chế, đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp, công tác bảo vệ môi trường, tình trạng đơn thư khiếu nại. Bên cạnh đó, cần rà soát, xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu thu ngân sách, giá trị sản xuất nông nghiệp/đơn vị diện tích…


Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Huyện cần phát huy sức dân, kiên trì con đường đi từ thôn xóm trong xây dựng nông thôn mới…

Đặc biệt, làm rõ, bổ sung một số giải pháp trọng tâm về tái cơ cấu nông nghiệp; giải pháp thu hút đầu tư.

Các đại biểu dự hội nghị cũng góp ý chi tiết về báo cáo chính trị đại hội, công tác nhân sự, những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ tới…


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Hương Khê cần tính toán, có giải pháp phát triển, nâng tầm du lịch trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu cho rằng, báo cáo cần lột tả được nét riêng của Hương Khê; huyện cần có hướng nhìn đúng về phát triển du lịch; có giải pháp xử lý các vụ việc tồn đọng kéo dài để ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn;


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Hương Khê cần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương, cân nhắc phát huy tiềm năng đất lâm nghiệp, phát triển rừng gỗ lớn; phát triển cây lâu năm, cây đặc sản, chú trọng bảo quản, tiêu thụ nông sản.

Chủ đề Đại hội cần có bố cục lại, ngắn gọn hơn, có những đặc thù của địa phương; bổ sung kết quả bảo tồn, phát triển dân tộc Chứt; cần tiếp tục xem xét, xác định lại các mũi đội phá; có giải pháp khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương, cân nhắc phát huy tiềm năng đất lâm nghiệp, phát triển rừng gỗ lớn; huy động sức dân trong xây dựng NTM…


Các báo cáo chính trị trình đại hội cần khái quát hơn, không sa vàochi tiết; một số nhận định tình hình cần sát hơn với thực tế. Bên cạnh đó, bổ sung thêm kết quả công tác bảo tồn, đảm bảo điều kiện vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Chứt; triển khai tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước về tôn giáo, đảm bảo tự do tín ngưỡng; bổ sung công tác phối hợp xây dựng tình đoàn kết trong Nhân dân và tranh thủ sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang trong tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; khái quát kết quả trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế và xây dựng kinh tế hạ tầng. Ngoài ra, huyện cũng cần nhấn mạnh các giải pháp phát triển du lịch, giáo dục truyền thống cách mạng qua các di tích lịch sử cách mạng; tiếp tục chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức; đầu tư cho công tác tư tưởng để hạn chế khiếu kiện, khiếu nại; thu hút được đầu tư của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện. Về báo cáo kiểm điểm, yêu cầu huyện cần làm rõ hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phân định rõ hơn những mặt hạn chế của các cá nhân, thẳng thắn hơn trong công tác phê bình, tự phê bình...Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng"

Nhiệm vụ trụ cột là xây dựng huyện nông thôn mới

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn hoan nghênh tinh thần chuẩn bị chu đáo của Hương Khê. Huyện đã có chủ động làm sớm, tranh thủ được trí tuệ rộng rãi của cán bộ, trí thức, Nhân dân.


Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo Hương Khê tiếp thu ý kiến đại biểu, tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện báo cáo chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, nhiệm kỳ qua, Hương Khê đã có nhiều nỗ lực vượt lên khó khăn, đời sống người dân được nâng lên, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến; huy động được nhiều nguồn lực về xây dựng kết cấu hạ tầng; đã có quan tâm, phát huy lĩnh vực văn hóa – xã hội; từng bước thống nhất đồng thuận trong Đảng, Nhà nước để lan tỏa ra xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế của địa phương như: Chưa khai được tiềm năng lợi thế; chưa khơi dậy, huy động được sức dân trong xây dựng nông thôn mới; trong công tác quản Nhà nước, đặc biệt các lĩnh vực tài nguyên, tôn giáo, xây dựng, an ninh trật tự... còn nhiều tồn đọng; công tác xử lý đơn thư tố cáo còn hạn chế; công tác tuyên tuyền, vận động chưa tạo được chuyển biến, đồng thuận ở cơ sở…

Về báo cáo chính trị, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, huyện vẫn chưa lột tả được tiềm năng, lợi thế trong phương châm, chủ đề đại hội. Do đó, địa phương cần tiếp tục xem xét bổ sung phù hợp hơn, đặc biệt cần có có nét riêng của huyện.

Bên cạnh đó, các mục mục tiêu về thu ngân sách, giảm nghèo cần có sự điều chỉnh, phấn đấu tăng lên.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh, mục tiêu nhiệm vụ trụ cột của Hương Khê trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là xây dựng nông thôn mới, các phương hướng, giải pháp phải bám sát mục tiêu trọng tâm này. Đồng thời, có thêm các giải pháp tăng cường kỷ luật kỷ cương, công tác quản lý nhà nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngoài ra, huyện tiếp tục soát lại điều kiện, tiêu chuẩn nhân sự đại hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Theo BHT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện