Thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh lên tầm cao mới   |    Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |   

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu tại vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19

  

12:04 11/06/2021

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công điện khẩn số 391-CĐ/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Quyết định của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nêu trên chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu, các cơ sở lưu trú tại vùng cách ly y tế để ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19; trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có trong Danh mục kèm theo Văn bản này được phép hoạt động. Thời gian tạm dừng kể từ ngày có các quyết định thiết lập vùng cách ly y tế của cấp có thẩm quyền ban hành cho đến khi có quyết định tiếp theo.

2. Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ, công trình được phép hoạt động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

3. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nội dung nêu trên tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ trên địa bàn.

Yêu cầu các đơn vi, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nội dung danh mục các loại hình sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ, công trình được phép hoạt động tại tệp đính kèm./.

BBT

 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện