Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Hà Tĩnh triển khai các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo sát với tình hình địa phương

  

06:54 07/11/2022

Lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Tĩnh, hội thảo về “Phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo” có ý nghĩa thiết thực, quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Sáng 7/11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội thảo “Phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Các Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương: Nguyễn Thị Ánh, Hoàng Thanh Hải; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân cùng chủ trì hội thảo.

Các Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng thông tin khái quát tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội; lịch sử, truyền thống của mảnh đất, con người Hà Tĩnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu khai mạc hội thảo.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, công tác dân tộc, tôn giáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của Đảng, của cả hệ thống chính trị. Hội thảo về “Phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo” lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh có ý nghĩa thiết thực và quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Đây là dịp để những người trực tiếp làm công tác, tham mưu, tuyên truyền các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo ở cơ sở chia sẻ, trao đổi, học tập những kinh nghiệm, cách làm hay để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền ở địa phương trong thời gian tới.

Cùng dự hội thảo có gần 200 đại biểu đại diện các địa phương, hội đoàn thể ở cơ sở.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Ánh nhấn mạnh: Công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo được coi là một nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Ánh phát biểu đề dẫn hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền đề nghị đại biểu tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát huy mạnh mẽ nguồn lực văn hóa, con người, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà tham luận về vấn đề “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ để khơi dậy và phát huy giá trị tốt đẹp của dân tộc, tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều tham luận liên quan đến vấn đề phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo trong tình hình hiện nay.

Các tham luận tập trung làm rõ một số vấn đề chính như: kết quả nổi bật và những hạn chế trong công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; công tác bảo tồn, phát huy, phát triển giá trị lịch sử truyền thống, văn hóa bản sắc dân tộc, dân tộc thiểu số, tôn giáo, tín ngưỡng, văn học nghệ thuật...

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hương Liên (Hương Khê) Trần Phúc Anh đóng góp ý kiến về “Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở đối với việc bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số”.

Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị đối với công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo và công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân tham luận về “Công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Bế mạc hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương Hoàng Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tham luận của đại biểu.

Các tham luận đã khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo đã được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở Hà Tĩnh cụ thể hóa và triển khai phù hợp với điều kiện của địa phương. Việc phát huy những giá trị văn hóa tích cực của dân tộc, tôn giáo trên địa bàn được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương Hoàng Thanh Hải phát biểu bế mạc hội thảo.

Một số báo cáo cũng khẳng định tính hiệu quả của việc phát huy giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo thông qua việc lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền phát huy giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới.

Để phát huy những giá trị văn hóa tích cực của dân tộc, tôn giáo, Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vấn đề dân tộc, tôn giáo; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Cùng đó là đổi mới, đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền; kịp thời động viên, khen thưởng những tấm gương điển hình, cách làm sáng tạo để tạo sức lan tỏa; đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về văn hóa, hoạt động dân tộc, tôn giáo tiêu cực, cực đoan, trái pháp luật, không phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc...

Theo BHT

Link gốc:https://baohatinh.vn/chinh-tri/ha-tinh-trien-khai-cac-chu-truong-chinh-sach-ve-dan-toc-ton-giao-sat-voi-tinh-hinh-dia-phuong/239963.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện