Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Hà Tĩnh đẩy mạnh số hóa, thanh toán trực tuyến hồ sơ TTHC và đăng ký tài khoản trên cổng Dịch vụ công quốc gia

  

08:57 24/03/2023

Ngày 15 tháng 03 năm 2023, UBND Tỉnh đã ban hành Công văn Số: 1138/UBND-NC1 về việc đẩy mạnh số hóa, thanh toán trực tuyến hồ sơ TTHC và đăng ký tài khoản trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ TTHC, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Theo đó, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh từng bước được người dân, doanh nghiệp hưởng ứng tham gia thực hiện; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày càng cao đã đem lại lợi ích thiết thực, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tuy vậy, theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết quả của tỉnh vẫn đạt thấp, cụ thể: năm 2022, điểm tổng hợp chỉ đạt 49,84/100 điểm, xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó, dịch vụ công trực tuyến chỉ đạt 3,4/12 điểm, thanh toán trực tuyến chỉ đạt 2,4/10 điểm, số hoá hồ sơ TTHC chỉ đạt 9,1/22 điểm... số lượng tài khoản cá nhân đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 292.404 tài khoản. Việc khai thác, sử dụng lại thông tin đã số hoá chưa được triển khai thực hiện…

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Để nâng cao hơn nữa tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX của tỉnh, đồng thời nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

 - Đăng ký tài khoản cá nhân mình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng thời khi tiếp nhận hồ sơ TTHC yêu cầu, hướng dẫn cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (có Phụ lục 1 hướng dẫn đăng ký tài khoản kèm theo). - Khi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân người tiếp nhận phải thực hiện số hóa TTHC để tái sử dụng khi cá nhân, tổ chức đi thực hiện các TTHC khác tiếp theo; đồng thời hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thanh toán phí, lệ phí thực hiện TTHC (nếu có) bằng hình thức trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia để nâng cao tỷ lệ thanh toán phí, lệ phí trên nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia (có Phụ lục 2 hướng dẫn thanh toán trực tuyến kèm theo).

 2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các thành ủy, huyện ủy, thị ủy; Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Trường Chính trị Trần Phú; Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, triển khai và yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc thực hiện và vận động người thân, gia đình, bạn bè thực hiện đăng ký đăng ký tài khoản, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (có Phụ lục 1 hướng dẫn đăng ký tài khoản kèm theo).

 3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) về số lượng đã đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số người làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình (cấp huyện tổng hợp của cấp xã) trước ngày 25 tháng 3 năm 2023.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan đơn vị, địa phương mình thực hiện dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân và gia đình. Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, vận động người thân, gia đình đăng ký tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 4. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ việc đăng ký tài khoản công dân, số hóa hồ sơ TTHC, thanh toán trực tuyến1 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin Dịch vụ công trực tuyến tỉnh. Tổng hợp kết quả và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét khen thưởng hoặc phê bình, xử lý đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao trên đây. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên đảm bảo chất lượng, tiến độ./.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện