Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Quan tâm nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

  

12:20 28/11/2023

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng đề nghị thời gian tới, cấp ủy các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục lý luận chính trị phù hợp với thực tiễn địa phương; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sáng 28/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh chủ trì hội nghị.

Năm 2023, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng kịp thời, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước sớm đi vào cuộc sống. Cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt tại địa phương, đơn vị, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh báo cáo kết quả hoạt động năm 2023.

Công tác lý luận chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, toàn tỉnh mở được 775 lớp với 129.557 học viên, tăng 66 lớp so với năm 2022. Về đào tạo trung cấp lý luận chính trị mở 11 lớp với 715 học viên; trong đó, hệ tập trung 3 lớp với 195 học viên, hệ không tập trung: 8 lớp với 520 học viên. Về đào tạo cao cấp lý luận chính trị: Phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực I đào tạo 1 lớp với 55 học viên.

Chất lượng công tác giảng dạy từng bước được nâng lên; phương pháp giảng dạy và nội dung bài giảng tiếp tục được đổi mới. Hệ thống cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng của trung tâm được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Tỉnh cũng triển khai có hiệu quả Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023.

Công tác giáo dục lý luận chính trị đã góp phần quan trọng trong nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê Hoàng Quốc Nhã phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024, công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, các chuyên đề sinh hoạt tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng; tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị Trần Phú và trung tâm chính trị cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác giáo dục lý luận chính trị; thảo luận các giải pháp tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giáo dục lý luận chính trị và hoạt động của các trung tâm chính trị cấp huyện.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng kết luận hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, cấp ủy các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục lý luận chính trị phù hợp với thực tiễn địa phương; ban hành các văn bản trong việc học tập, quán triệt và thực hiện các văn bản mới của trung ương, của tỉnh đối với hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện.

Tiếp tục tạo điều kiện để các trung tâm bồi dưỡng giáo dục chính trị cấp huyện tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động; quan tâm đầu tư nguồn lực để xây dựng các trung tâm chính trị đạt chuẩn. Tập trung quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị, trong đó chú trọng khảo sát nhu cầu học tập lý luận chính trị gắn với các nhiệm vụ chính trị của huyện để mở lớp, nâng cao chất lượng chính trị cho cán bộ cơ sở.

Đối với ban tuyên giáo và trung tâm chính trị cấp huyện, cần chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chính trị hàng năm; thực hiện nghiêm túc các nội dung giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh; không ngừng đổi mới phương pháp, chủ động cập nhật, bổ sung kiến thức gắn với thực tiễn... Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho 5 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2023.

Theo BHT

Link: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/quan-tam-nang-cao-chat-luong-cong-tac-giao-duc-ly-luan-chinh-tri/257953.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện