Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Hoàn thiện các nội dung lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình HĐND tỉnh

  

08:19 30/11/2023

Thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo thẩm tra trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh, các đại biểu đề nghị xem xét bổ sung đánh giá việc giải ngân chính sách theo các nghị quyết đã ban hành.

Sáng 29/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo thẩm tra trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách, gồm: tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025;

Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024; một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; bãi bỏ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về thông qua điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy định nội dung, mức hỗ trợ, định mức chi ngân sách Nhà nước, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025;

Điều chỉnh nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách; thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách; đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà; quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn; quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Quang Long: Cần có giải pháp cụ thể để phục hồi sản xuất - kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh.

Qua thẩm tra cho thấy, các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp lần này đã có đầy đủ hồ sơ, thủ tục, căn cứ pháp lý liên quan, có tính cần thiết và thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết kèm theo đã được cơ quan soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Các đại biểu cũng phân tích thêm về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chỉ số tăng trưởng kinh tế, thu – chi ngân sách, tiến độ giải ngân chi đầu tư phát triển, tình hình hoạt động của doanh nghiệp... nhằm đánh giá toàn diện hơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đề nghị xem xét bổ sung đánh giá việc giải ngân chính sách tại các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Cần xem xét nguyên nhân một số chỉ tiêu quan trọng không đạt so với nghị quyết của HĐND tỉnh.

Cũng tại cuộc làm việc đại biểu đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2023”; báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi và các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng: Đề nghị xem xét bổ sung đánh giá việc giải ngân chính sách tại các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành.

Liên quan đến tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi và các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Tĩnh, các đại biểu đề nghị soát xét các nội dung mức chi một số chế độ đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp; hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ quy trình đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga giao bộ phận tham mưu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của đại biểu để hoàn thiện các nội dung báo cáo thẩm tra trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Theo BHT

Link: https://baohatinh.vn/chinh-tri/hoan-thien-cac-noi-dung-linh-vuc-kinh-te-ngan-sach-trinh-hdnd-tinh/258019.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện