Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 27 nghị quyết quan trọng

  

11:12 08/12/2023

Sau 2,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh và Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các vị ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh tham dự.


Trước khi bước vào phiên bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng thông tin một số nội dung cử tri gửi đến kỳ họp qua đường dây nóng liên quan đến chế độ chính sách cho người có công; kế hoạch thi công dự án tuyến đường ở phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh); chấn chỉnh công tác ứng cứu chữa cháy, mất điện ở xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh); sớm có phương án đền bù cho người dân thu hồi đất ở vùng quy hoạch Trường Đại học Hà Tĩnh; giải quyết chế độ hỗ trợ cho bác sỹ đã học chuyên khoa sau đại học tại Trung tâm Y tế huyện Can Lộc theo Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025...

Mở đầu phiên bế mạc, Tổ Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo, đại biểu đã xem xét, biểu quyết thông qua 27 nghị quyết trên các lĩnh vực.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Sau 2,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra.

HĐND tỉnh đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2023; phân tích rõ nguyên nhân những chỉ tiêu đạt thấp; trên cơ sở đó, xem xét, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024; xem xét và thông qua 27 nghị quyết trên các lĩnh vực.

Kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng cho nội dung chất vấn các thành viên UBND và đây là kỳ họp đầu tiên, HĐND tỉnh tổ chức chất vấn cơ bản tất cả các thành viên UBND để soát xét đồng bộ các nội dung. Nhìn chung, các thành viên UBND tỉnh nắm chắc thực trạng lĩnh vực phụ trách, trả lời thẳng thắn, làm sáng tỏ các vấn đề và đề ra các giải pháp để khắc phục. Tin tưởng với những đổi mới trong hoạt động chất vấn và giám sát, sự phối hợp giữa HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị sẽ hiệu quả hơn; những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, phản ánh sẽ được các cơ quan tập trung cao để giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Kỳ họp cũng đã tổ chức tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá về những nỗ lực, kết quả đạt được của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 17 HĐND TỈNH KHÓA XVIII

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Nghị quyết về phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024.

Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2024.

Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

Nghị quyết giao kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2024

Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2025.

Nghị quyết về điều chỉnh nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách.

Nghị quyết về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng.

Nghị quyết về đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách.

Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển huyện Lộc Hà.

Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ, định mức chi ngân sách nhà nước, mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2025.

Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025.

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025.

Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma tuý; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025.

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2024 - 2025.

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí phân cấp đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023.

Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Nghị quyết miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh.

Theo BHT

Link: https://baohatinh.vn/chinh-quyen/ky-hop-thu-17-hdnd-tinh-ha-tinh-thong-qua-27-nghi-quyet-quan-trong/258454.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện