Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

  

14:27 08/12/2023

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký ban hành văn bản số 6910/UBND-NL5 ngày 06/12/2023 về việc tập trung thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Kỳ Tiến (Kỳ Anh)

Để đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, tập trung hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2023 và phấn đấu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh giao các sở, ngành liên quan, đơn vị đỡ đầu tài trợ và UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung cao trong thực hiện các nhiệm vụ sau:

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2016-2020) cập nhật, nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng NTM, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 (quy định tại Quyết định: số 36/2022/QĐ-UBND và số 38/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh) hoàn thành trước 31/12/2023;

Các huyện, thành phố, thị xã đã đạt NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020) tập trung cập nhật, hoàn thiện các tiêu chí để đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí huyện NTM thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 (quy định tại Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh) trước 31/12/2023.

Hạ tầng giao thông xã NTM kiểu mẫu Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên)

Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trong năm: tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, tiêu chí, có giải pháp khả thi đối với các tiêu chí khó như: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường, Chất lượng môi trường sống (nhất là chỉ tiêu nước sạch từ công trình cấp nước tập trung), Thu nhập, Khu dân cư NTM kiểu mẫu... đảm bảo đến năm 2025 có tối thiểu 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu;

Huyện Lộc Hà phối hợp Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM hoàn thành trước 30/12/2023; huyện Kỳ Anh phối hợp với các sở, ngành theo tiêu chí phụ trách để thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn, hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM trước 30/01/2024. TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh tập trung hoàn thiện các nội dung yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm tra trước 30/6/2024;

Huyện Hương Khê tập trung lãnh đạo, ưu tiên mọi nguồn lực hỗ trợ các xã: Hà Linh, Điền Mỹ đảm bảo đạt chuẩn NTM năm 2023; phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2024

Huyện Nghi Xuân tập trung cao xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; các huyện: Can Lộc, Thạch Hà và Đức Thọ tập trung thực hiện đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024;

Đến nay, Hà Tĩnh có 243 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao

Rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các phường, thị trấn theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện phấn đấu đến hết năm 2024 có 100% phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh;

Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả 6 chương trình chuyên đề (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; Chương trình phát triển du lịch nông thôn; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM) trong xây dựng NTM và các mô hình thí điểm chương trình chuyên đề của Trung ương được phân bổ thực hiện đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Các sở, ngành, đơn vị được giao chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn; kịp thời tổ chức thẩm định, thẩm tra kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí ngành phụ trách đối với xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện NTM, huyện NTM nâng cao, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng đạt chuẩn các tiêu chí do đơn vị mình phụ trách.

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan soát xét, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét thực hiện các dự án nước sạch tập trung đảm bảo đến năm 2025 tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung đạt tối thiểu 50%.

Sở Tài chính rà soát, cân đối ngân sách từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2023, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phân bổ thực hiện các công trình cấp nước nước sạch tập trung trong năm 2024.

Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát các công trình nước sạch tập trung đã và đang đầu tư trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện, tham mưu bố trí nguồn vốn để đảm bảo mục tiêu theo Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng hồ sơ trình Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện NTM/thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao đảm bảo theo quy định. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các sở, ngành, địa phương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Báo Hà Tĩnh đỡ đầu thôn 1, xã Điền Lỹ (Hương Khê) xây dựng NTM

Các sở, ngành NN&PTNT, VHTT&DL, TN&MT, KH&CN Công an tỉnh tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình chuyên đề trong xây dựng NTM; chỉ đạo xây dựng các mô hình thí điểm của Trung ương chỉ đạo tại Hà Tĩnh thiết thực và hiệu quả.

Các đơn vị được giao đỡ đầu, tài trợ tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, tư vấn, hướng dẫn các xã, thôn; triển khai hiệu quả các nội dung đỡ đầu; kịp thời phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết, kiến nghị giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đảm bảo đạt mục tiêu theo lộ trình; tiếp tục tập trung quan tâm đỡ đầu, tài trợ đối với các thôn, xã đã được công nhận đạt chuẩn để nâng cao chất lượng, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, tạo sự bền vững trong xây dựng NTM.

Giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh kiểm tra, đôn đốc các đợn vị, địa phương triển khai thực hiện; đột xuất; định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.

Theo BHT

Link: https://baohatinh.vn/nong-nghiep/tap-trung-thuc-hien-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-o-ha-tinh/258457.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện