Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

  

08:02 11/02/2024

Hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã phát huy cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, đổi mới phương thức; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,...


Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX không chỉ xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025 mà còn định hướng chiến lược cho sự phát triển của tỉnh. Với việc hoạch định và quyết liệt thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình trọng điểm và 3 đột phá chiến lược, Hà Tĩnh phấn đấu trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.


Trong 3 năm đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, trong đó có những nội dung quan trọng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ...

Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 7 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có thành tích tiêu biểu trong năm 2023. Ảnh: Thu Hà

BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã ban hành 18 nghị quyết (trong đó có 15 nghị quyết chuyên đề) và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM; tập trung, tích tụ ruộng đất; phát triển doanh nghiệp, HTX; phát triển Khu kinh tế Vũng Áng; đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics; chuyển đổi số; cải cách hành chính; phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh; bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội...

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; giảm hội họp, sâu sát cơ sở. Tăng cường đối thoại với các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, Nhân dân, thực hiện nghiêm quy định tiếp dân, xử lý các vụ việc. Huy động tối đa sức lực, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, con em quê hương trên mọi miền Tổ quốc. Phát huy tinh thần trách nhiệm của các đoàn công tác BTV Tỉnh ủy trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát địa phương, cơ sở...


Với quan điểm, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định và phát triển, thời gian qua, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp.

Chú trọng lãnh đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, cùng với việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, BTV Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quan tâm công tác giáo dục lý luận chính trị.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu Bác Hồ cho ông Trần Minh Lục - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hương Trạch (Hương Khê).


Công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo với việc kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương; sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ phù hợp với thực tiễn của tỉnh; quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hà Tĩnh đã thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử 1.021 lượt cán bộ. Nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 3 năm qua, toàn Đảng bộ kết nạp 6.097 quần chúng ưu tú vào Đảng. Cũng trong thời gian qua, BTV Tỉnh ủy đã ban hành và tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, nhất là BCH Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Quy định số 15-QĐ/TU ngày 22/9/2022 về luân chuyển cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 28/8/2023 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, cùng nhiều quy định, hướng dẫn quan trọng về công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên.

Hà Tĩnh phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Ảnh: Thành Nam

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng. Công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan chức năng có liên quan ngày càng chặt chẽ, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Trong 3 năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 37.719 tổ chức đảng và 4.616 đảng viên; giám sát đối với 4.496 tổ chức đảng và 5.089 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 31 tổ chức đảng và 2.559 đảng viên; có 25 trường hợp bị xử lý theo pháp luật hình sự. Công tác dân vận; công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng được BTV Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng ngày càng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh dự hội nghị sửa đổi, bổ sung Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Ảnh: Thu Hà

Trên lĩnh vực phát triển KT-XH, QP-AN, trong điều kiện kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã kịp thời cho chủ trương và tạo điều kiện thuận lợi cho HĐND tỉnh và UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư, huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển. Từ các chủ trương, nghị quyết và chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ban hành 164 nghị quyết, UBND tỉnh cụ thể hóa thành nhiều cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch và bố trí nguồn lực thực hiện và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế từng bước phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng; văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ổn định, QP-AN được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.


Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân, hạn chế trong hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy tiếp tục xác định các chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình mới. Theo đó, thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất. Chú trọng tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trước hết là phát huy trí tuệ tập thể của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân (thứ 6 từ phải sang) - đại diện Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hà Tĩnh nhận bằng khen tập thể xuất sắc Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023.

Trên cơ sở thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, công tác xây dựng Đảng cần tiếp tục được đặt lên hàng đầu và thực hiện đồng bộ trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát; nội chính; dân vận. Trọng tâm là, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị; tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung chuyên đề toàn khóa, từng năm của tỉnh gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, chủ động nắm bắt, kịp thời định hướng dư luận xã hội; chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác cán bộ, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ; đánh giá đúng phẩm chất, năng lực cán bộ; quyết liệt trong xử lý, điều chuyển, thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Chủ động chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy và HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; quan tâm công tác phát triển đảng viên. Tập trung lãnh đạo thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 phù hợp với chiến lược phát triển đảm bảo tính ổn định lâu dài, hiệu quả, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: Dương Chiến

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ, cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy đã ban hành. Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, huy động cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm và các mũi đột phá chiến lược của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.


Hà Tĩnh đón xuân mới Giáp Thìn 2024, khởi động chặng đường 2 năm cuối nhiệm kỳ với niềm tin, quyết tâm và khát vọng mới. Trên chặng bứt phá của những năm cuối nhiệm kỳ, tập thể BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, dân chủ; thể hiện rõ vai trò nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần tăng cường sức mạnh của cả hệ thống chính trị vì sự nghiệp chung. Tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Phát huy cao độ truyền thống cách mạng, các giá trị văn hóa, tinh thần tự lực, tự cường; khơi dậy mạnh mẽ văn hóa và khát vọng con người Hà Tĩnh; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt kết quả cao nhất trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Theo BHT

Link: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/tiep-tuc-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-phan-dau-dat-ket-qua-cao-nhat-cac-muc-tieu-nhiem-vu-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh/260313.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện