Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Hơn 92 tỷ đồng phân bổ cho chương trình giảm nghèo ở Hà Tĩnh

  

07:53 10/04/2024

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ngành liên quan triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao, quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đối tượng và quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 9/4/2024 về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 92,4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 86,2 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà cho các gia đình trong chương trình “Xuân nhân ái - Tết vì người nghèo” tại huyện Vũ Quang. Ảnh tư liệu.

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH (cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) thông báo, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung được phân bổ từ nguồn vốn của chương trình; khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung được giao theo đúng các quy định hiện hành.

Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn các địa phương, đơn vị được giao kế hoạch vốn khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định để tổ chức triển khai thực hiện; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả; thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện ở địa phương, đơn vị; đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao đúng kế hoạch; kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành về quản lý, điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện cấp phát nguồn vốn kịp thời, đúng quy định; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo các quy định hiện hành.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn, chính quyền các xã và người dân tại lễ nhận bàn giao dê giống. Ảnh tư liệu.

UBND tỉnh cũng giao Kho bạc Nhà nước các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện giải ngân nguồn vốn kịp thời, đúng quy định.

Các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được giao; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đối tượng và các quy định hiện hành. Theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách hướng dẫn UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện các nội dung của chương trình.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm kịp thời phân bổ các nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm kinh phí hỗ trợ của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương) hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được giao cho đơn vị và UBND cấp xã, đảm bảo đúng nội dung được giao; bố trí kinh phí đối ứng ngân sách cấp huyện theo quy định hiện hành; lồng ghép với ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và huy động tối đa nguồn lực tài chính hợp pháp khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung hỗ trợ.

Đồng thời, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình tại đơn vị và UBND cấp xã, đảm bảo nguồn vốn được quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, nội dung và chế độ quy định. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai thực hiện đối với các nội dung được giao chủ trì, đảm bảo việc giải ngân nguồn vốn đúng kế hoạch; thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ.

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung được giao theo đúng các quy định của chương trình; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đối tượng và các quy định hiện hành; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời giải ngân nguồn vốn ngay khi có khối lượng nghiệm thu, không tập trung thanh toán vào cuối năm; định kỳ (ngày 15, ngày 30 hằng tháng) soát xét, tổng hợp kết quả giải ngân trong kỳ và lũy kế kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đến thời điểm và báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tài chính và Sở LĐ-TB&XH để theo dõi, đôn đốc thực hiện kịp thời.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; trường hợp quy định hiện hành được sửa đổi thì áp dụng theo văn bản quy định pháp luật mới.

Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu, kinh phí cấp, nội dung thẩm tra, sự phù hợp với các quy định của pháp luật về đề nghị, tham mưu tại các văn bản nêu trên.

Theo BHT

Link: https://baohatinh.vn/hon-92-ty-dong-phan-bo-cho-chuong-trinh-giam-ngheo-o-ha-tinh-post264560.html


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện