Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Học và làm theo Bác, khơi dậy khát vọng, truyền thống văn hóa, con người Can Lộc

  

08:19 13/04/2023

Đảng bộ và Nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Can Lộc đã tổ chức nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm của tỉnh, của huyện về học tập và làm theo gương Bác cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.


Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 tới lãnh đạo các phòng, ban, lãnh đạo các xã, thị trấn, đội ngũ báo cáo viên huyện Can Lộc (ngày 10/3).

Đặc biệt, năm 2023, việc xây dựng, tổ chức học tập, nghiên cứu chủ đề do huyện xây dựng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Can Lộc, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao” đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, có ý nghĩa thiết thực.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đa dạng về nội dung và hình thức, việc học và làm theo Bác đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân.


Các đại biểu huyện Can Lộc tham dự hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - chủ đề năm 2023 và hội nghị báo cáo viên cấp huyện tháng 3.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đều đăng ký và xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với lĩnh vực công tác, đặc biệt chú trọng nêu gương, nhất là đối với người đứng đầu. Điều này đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” Bác.

Thực tiễn học tập và làm theo Bác thời gian qua trên địa bàn đã tạo phong trào thi đua mạnh mẽ, sôi nổi, từ đó khắc phục những khó khăn tại các cơ quan, đơn vị. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện có 74 tập thể và 249 cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng, vinh danh tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở; 10 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại cấp huyện; 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Hiện, 1 cá nhân đang được Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Tỉnh ủy và Trung ương đưa vào danh sách vinh danh “những tấm gương bình dị, cao quý” và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen …

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn bộc lộ những hạn chế như: có lúc, có nơi việc thực hiện chưa thường xuyên, chưa có nhiều cách làm hay, sáng tạo; việc đăng ký học tập và làm theo Bác của một số cán bộ, đảng viên còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; việc triển khai học tập chuyên đề, chủ đề ở một số địa phương, đơn vị chưa sâu rộng; một số cán bộ, đảng viên nói chưa đi đôi với làm, chưa thể hiện được vai trò nêu gương...


Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (ngày 12/5/2021).

Trong bối cảnh hiện nay, khi “Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt gay gắt hơn”, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiếp tục đẩy mạnh và đạt hiệu quả tốt hơn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và làm tốt chủ đề năm 2023, đòi hỏi các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Can Lộc cần phải thực hiện tốt các nội dung như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh. Đưa kết quả thực hiện đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung kiểm điểm cuối năm và xem đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng cho cán bộ, đảng viên, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi, tự sửa”, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đưa nội dung chuyên đề toàn khóa của Trung ương, chủ đề của tỉnh và của huyện lan toả mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung làm tốt: “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”, nhất là người đứng đầu theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn để lựa chọn một số công việc cụ thể có tính đột phá, quan tâm xây dựng, phát triển, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, người tốt, việc tốt. Phát huy được tinh thần tự lực, tự cường, khơi dậy truyền thống văn hóa và con người Can Lộc để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025.

Tăng cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên mạng Internet. Chủ động thông tin kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tới Nhân dân. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với những nhiệm vụ trên, hằng năm, các tổ chức cơ sở đảng tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, biểu dương, khen thưởng, đánh giá kết quả, đề ra giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

 Theo BHT 

Linkgốc:https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/hoc-va-lam-theo-bac-khoi-day-khat-vong-truyen-thong-van-hoa-con-nguoi-can-loc/246995.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện