Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra công điện tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn   |    Mưa lớn, Thủy điện Hố Hô xả tràn lưu lượng 1.380 m3/giây   |    Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với báo chí sau Hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden   |    Trao quyết định chủ trương đầu tư dự án VSIP hơn 1.555 tỷ đồng tại Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh được Chính phủ phê duyệt quy hoạch cảng cạn ven hành lang quốc lộ 8   |   

Tuyên Truyền Kỷ niệm ba vị danh nhân văn hóa tiêu biểu dòng họ Nguyễn Huy

  

08:46 01/06/2023

Ngày 30/05/2023, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy ban hành số 67- HD/BTGTU hướng dẫn tuyên truyền cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của 3 vị danh nhân văn hóa tiêu biểu dòng họ Nguyễn Huy: Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Hổ đối với lịch sử, văn hóa Việt Nam và nhân loại nói chung; với quê hương, con người Hà Tĩnh nói riêng, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các danh nhân đối với sự nghiệp văn hóa, giáo dục.

2. Thông qua tuyên truyền, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, bồi đắp, nâng cao lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; động viên, tập hợp các tổ chức, lực lượng xã hội tích cực bảo tồn và phát huy, khai thác các giá trị di sản văn hóa dân tộc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội gắn với du lịch của địa phương trong giai đoạn mới.

3. Góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, giới thiệu, quảng bá về các giá trị văn hóa của quê hương Hà Tĩnh và đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế; tạo môi trường thuận lợi nhằm xây dựng và phát triển văn hóa gắn với du lịch di sản, tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa Làng Trường Lưu - ngôi làng duy nhất của cả nước có 3 tư liệu Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ; Văn bản Hán Nôm Làng Trường Lưu, gắn với tên tuổi các danh nhân Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự và Nguyễn Huy Hổ.

4. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo thiết thực, tiết kiệm hiệu quả. Gắn tuyên truyền kỷ niệm 310 năm Năm sinh Thám hoa Nguyễn Huy Oánh, 280 năm Năm sinh Nguyễn Huy Tự, 240 năm Năm sinh Nguyễn Huy Hổ với việc triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 05/10/1998 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (khóa XIV) về xây dựng và phát triển văn hóa Hà Tĩnh theo tinh thần Nghị quyết TW5 (khóa VIII); các nội dung tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24/11/2021); Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh (ngày 19/5/2022); Việc thực hiện chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”; kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh trong quý II/2023.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1.Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của Thám hoa Nguyễn Huy Oánh; danh nhân Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Hổ đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, văn học - nghệ thuật của Việt Nam nói chung, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

2. Tuyên truyền những kết quả nghiên cứu nổi bật về các yếu tố quê hương, gia đình, thời đại tạo nên tài năng của các danh nhân; đặc biệt, nhấn mạnh vai trò và đóng góp to lớn của dòng họ của Nguyễn Huy, làng Trường Lưu - là nơi đã sản sinh, trao truyền được nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu, đóng góp xứng đáng vào hệ thống di sản văn hóa của đất nước. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của Thám hoa Nguyễn Huy Oánh trên các lĩnh vực như: Thiên văn, địa lý, lịch sử, triết học, hội họa… Ngoài sự nghiệp quan trường, ông còn để lại với 40 tập sách khác nhau, đều là các tác phẩm có giá trị truyền đời. Trong đó, có 02 di sản Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

3. Tuyên truyền về những đóng góp của danh nhân Nguyễn Huy Tự và Nguyễn Huy Hổ đối với nền thơ ca dân tộc với hai áng thơ đặc sắc: Truyện Hoa tiên và Mai đình mộng ký… gắn với tuyên truyền những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương, con người Hà Tĩnh nói chung; truyền thống văn hóa, hiếu học của quê hương, con người Can Lộc nói riêng, đặc biệt là làng Trường Lưu - quê hương của dòng họ Nguyễn Huy với các danh nhân văn hóa - và nhiều nhà khoa bảng khác.

4. Tuyên truyền về giá trị của Văn bản Hán Nôm Làng Trường Lưu - di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

5. Phản ánh không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng bộ và nhân dân chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện trọng đại trong quý II/2023. Tập trung tuyên truyền chuỗi hoạt động kỷ niệm 310 năm Năm sinh Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713 - 2023), 280 năm Năm sinh danh nhân Nguyễn Huy Tự (1743 - 2023), 240 năm Năm sinh danh nhân Nguyễn Huy Hổ (1783 - 2023); đón Bằng công nhận Văn bản Hán Nôm Làng Trường Lưu là di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như: Lễ mít tinh; Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO vinh danh Văn bản Hán Nôm Làng Trường Lưu; Chương trình nghệ thuật; các hoạt động về nguồn; tu bổ, tôn tạo các di tích… Trong đó tuyên truyền đậm nét về Lễ mít tinh kỷ niệm diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (dự kiến vào ngày 24/6/2023).

6. Tuyên truyền các kết quả đạt được trên lĩnh vực văn hóa, nhất là kết quả triển khai kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24/11/2021) và kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh (ngày 19/5/2022), nhằm lan tỏa, khơi dậy và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa của Hà Tĩnh.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Các địa phương, đơn vị căn cứ vào nội dung tuyên truyền và tình hình, điều kiện cụ thể để lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

1. Tuyên truyền lồng ghép thông qua tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hoạt động về nguồn, tham quan, trải nghiệm, giáo dục truyền thống qua Trung tâm Di sản văn hóa Trường Lưu và các di tích danh nhân… nghiên cứu, thảo luận các tư liệu, tài liệu, sách báo, xem phim tài liệu; các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị, các buổi sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn, họp thôn, khối phố...

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin, cổng thông tin điện tử, website, fanpage do địa phương, đơn vị quản lý và các trang mạng xã hội khác (Vcnet, Facebook, Zalo, Youtube, Lotus, Mocha…); tổ chức đăng tải các tin, bài viết, những cống hiến của dòng họ Nguyễn Huy làng Trường Lưu, trong đó có 3 danh nhân văn hóa Thám hoa Nguyễn Huy Oánh, danh nhân Nguyễn Huy Tự, danh nhân Nguyễn Huy Hổ đối với lịch sử, văn hóa và giáo dục nước nhà; về sự kiện đón Bằng công nhận Văn bản Hán Nôm Làng Trường Lưu là di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh.

4. Tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; tuyên truyền cổ động trực quan trên pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử… tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

5. Tuyên truyền thông qua các hoạt động về nguồn, tổ chức dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử - văn hóa: Nhà thờ Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự và Nguyễn Huy Hổ (Làng Trường Lưu, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) và các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng, ban hànhHướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương, tỉnh bạn đóng trên địa bàn tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục, có các tin, bài tuyên truyền, đưa tin các nội dung được nêu tại mục II của Hướng dẫn này.

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đăng tải thông tin, tuyên truyền tích cực về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự và Nguyễn Huy Hổ; về các di sản Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng Hoa sứ trình đồ; Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu; tác phẩm Truyện Hoa tiên; Mai đình mộng ký… trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, Website, Fanpage do địa phương, đơn vị quản lý và các trang mạng xã hội khác (Vcnet, Facebook, Zalo, Youtube, Lotus, Mocha…).

- Nắm bắt tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về phần tử cơ hội chính trị, thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội liên quan đến việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm ở các địa phương, đơn vị; báo cáo kịp thời Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

 2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường công tác quản lý báo chí, xuất bản; phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương hoạt động trên địa bàn tuyên truyền về các hoạt động Kỷ niệm.

- Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã và hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền các nội dung được nêu tại mục II của Hướng dẫn này đảm bảo tạo sức lan tỏa sâu rộng.

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến các danh nhân: Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự và Nguyễn Huy Hổ; về Văn bản Hán Nôm Làng Trường Lưu - di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc

- Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc tuyên truyền về Kỷ niệm 310 năm Năm sinh Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713 - 2023), 280 năm Năm sinh danh nhân Nguyễn Huy Tự (1743 - 2023), 240 năm Năm sinh danh nhân Nguyễn Huy Hổ (1783 - 2023), về sự kiện đón Văn bản Hán Nôm Làng Trường Lưu - di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; nhất là các hoạt động tuyên truyền, tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của các danh nhân đối với sự nghiệp phát triển lịch sử, văn hóa, giáo dục, văn học - nghệ thuật nước nhà, thông qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm... cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

- Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập tích chào mừng Kỷ niệm.

- Nắm bắt dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau tổ chức các hoạt động Kỷ niệm để có những đề xuất, giải pháp kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh.

* Huyện ủy Can Lộc căn cứ tình hình thực tiễn, chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 310 năm Năm sinh Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713 - 2023), 280 năm Năm sinh Nguyễn Huy Tự (1743 - 2023), 240 năm Năm sinh Nguyễn Huy Hổ (1783 - 2023), gắn với đón bằng công nhận Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu là di sản Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phù hợp, đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.

Chỉ đạo việc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan “xanh - sạch - đẹp”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường chính, khu dân cư, các cơ quan đơn vị - điểm nhấn là xã Kim Song Trường, nơi tổ chức Lễ đón Bằng công nhận và các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (xây dựng các cụm pano, khẩu hiệu, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc…), các hoạt động văn hóa - thông tin ở cơ sở... gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Biên soạn, xuất bản sách, tư liệu về Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Hổ; sách Văn bằng và Trướng ở làng Trường Lưu; chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện Can Lộc tu bổ, tôn tạo đình Trường Lưu và các di tích liên quan liên quan trên địa bàn xã Kim Song Trường.

5. Các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương và tỉnh bạn có thông báo hoạt động trên địa bàn

Xây dựng kế hoạch triển khai tuyến tin, bài, phóng sự, bố trí chương trình, nội dung, thời lượng phù hợp để phản ánh các nội dung tuyên truyền trong Hướng dẫn này đảm bảo có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đề cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo trong việc kiểm duyệt tin, bài.

Các tạp chí, đặc san, bản tin, trang, cổng thông tin điện tử tỉnh: biên tập, đưa nội dung tuyên truyền về sự kiện để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng trực tiếp Chương trình truyền hình Kỷ niệm 310 năm Năm sinh Thám hoa Nguyễn Huy Oánh(1713 - 2023), 280 năm Năm sinh danh nhân Nguyễn Huy Tự (1743 - 2023), 240 năm Năm sinh danh nhân Nguyễn Huy Hổ (1783 - 2023), gắn với đón bằng công nhận Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu là di sản Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ động khai thác tư liệu về Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Hổ và Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu để tuyên truyền, giới thiệu trên sóng truyền hình và Báo Hà Tĩnh.

6. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh

Động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sỹ, báo chí bám sát thực tiễn, sáng tác và quảng bá những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có giá trị phản ánh về cuộc đời và những đóng góp to lớn của Thám hoa Nguyễn Huy Oánh, Nhà văn Nguyễn Huy Tự, Nhà thơ Nguyễn Huy Hổ đối với sự nghiệp văn hóa, văn học - nghệ thuật nước nhà; những thành tựu nổi bật của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong thời gian qua.

* Lưu ý: Các nội dung khác liên quan đến Lễ kỷ niệm 310 năm Năm sinh Thám hoa Nguyễn Huy Oánh, 280 năm Năm sinh danh nhân Nguyễn Huy Tự và 240 năm Năm sinh danh nhân Nguyễn Huy Hổ và sự kiện đón Bằng công nhận Văn bản Hán Nôm Làng Trường Lưu là di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thực hiện theo Kế hoạch số 128/KH-UBND, ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh.

 IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 1. Kỷ niệm 310 năm Năm sinh Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713 - 2023), 280 năm Năm sinh danh nhân Nguyễn Huy Tự (1743 - 2023), 240 năm Năm sinh danh nhân Nguyễn Huy Hổ (1783 - 2023)!

2. Mộc bản trường học Phúc Giang là di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương!

3. Hoàng hoa sứ trình đồ là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương!

4. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của làng Trường Lưu và dòng họ Nguyễn Huy!

5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

9. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế!

10. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân!

Trên cơ sở Hướng dẫn này, đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 310 năm Năm sinh Thám hoa Nguyễn Huy Oánh; 280 năm Năm sinh danh nhân Nguyễn Huy Tự và 240 năm Năm sinh danh nhân Nguyễn Huy Hổ, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Huyện ủy Can Lộc chủ trì biên soạn; Kế hoạch số 128/KH-UBND, ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh).

Toàn văn xem chi tiết Tại đây

BBT 

 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện